نسخه چاپی

سهمیه سوخت گروه‌های حمل ونقل +جدول

با تصویب دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، میزان سهمیه سوخت تخصیصی به گروه‌های مختلف به روال گذشته خواهد بود بنزین سهمیه لیتری ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰ تومان است.

به گزارش نما ، با تصویب دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، میزان سهمیه سوخت تخصیصی به گروه‌های مختلف به روال گذشته خواهد بود بنزین سهمیه لیتری ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰ تومان است. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در مورد تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها را برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد. هیأت وزیران در جلسه 3 اردیبهشت 93 به استناد ماده ( ١) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ١٣٨٨ تصویب کرد: ١ نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می شود. ٢ نرخ های مقرر در این تصویب نامه با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی است. ٣ میزان سهمیه های تخصیصی به گروه های مختلف به روال گذشته خواهد بود. این تصویب نامه از تاریخ 5 اردیبهشت 93 لازم الاجرا است

جدول قیمتی سوخت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

ردیف

فرآورده

واحد

نوع مصرف

قیمت اول به ریال

قیمت دوم (ریال)

1

بنزین موتور

لیتر

حمل و نقل

7000

10000

2

بنزین سوپر

لیتر

حمل و نقل

8000

11000

3

بنزین موتور

لیتر

خودروهای دولتی و نیروهای مسلح

10000


4

بنزین سوپر

لیتر

خودروهای دولتی و نیروهای مسلح

11000


5

بنزین موتور حمل و نقل دریایی شناورهای ایرانی

لیتر

صیادی و سفاری

7000


6

بنزین موتور حمل و نقل دریایی شناورهای ایرانی

لیتر

تفریحی، باری و نظایر

10000


7

بنزین موتور غیرحمل و نقل

لیتر

اره، ماشین آب‌پاش، ماشین خمیر‌زنی و نظایر

10000


8

نفت گاز

لیتر

حمل و نقل

2500

5000

9

نفت گاز

لیتر

خودروهای دولتی و نیروهای مسلح

5000


10

نفت گاز کشاورزی (تا سقف 10 میلیون لیتر در روز)

لیتر

کشاورزی

2500


11

نفت گاز کشاورزی (بیش از 10 میلیون لیتر در روز)

لیتر

کشاورزی

5000


12

نفت گاز بخش صنعت (تا سقف 3 میلیون لیتر در روز)

لیتر

صنایع

2500


13

نفت گاز بخش صنعت (تا سقف 3 میلیون لیتر در روز)

لیتر

صنایع

5000


14

نفت گاز سهمیه استانداری‌ها (با سقف 1 میلیون لیتر در روز)

لیتر

وزارت کشور

2500


15

نفت گاز کلیه شناورهای ایرانی و خارجی با هر نوع کاربری در آب‌های بین‌المللی

لیتر

دریایی

نرخ بانکرینگ


16

نفت گاز شناورهای ایرانی با هر نوع کاربری در آب‌های بین‌المللی مشرف به کشورهای همسایه

لیتر

دریایی

5000


17

نفت گاز حمل و نقل دریایی (صیادی)

لیتر

دریایی

2500

5000

18

نفت گاز جایگاه‌ها برای مصارف اضطراری

لیتر

مصارف اضطراری و کامیون‌های ترانزیت

5000


19

گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی)

کیلوگرم/ مترمکعب

حمل و نقل

6520

4500


20

گاز مایع مصارف حمل و نقل

کیلو

مصارف حمل و نقل

6500


21

ATK شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مسافر‌بری

لیتر

حمل و نقل هوایی (پروازهای داخلی و خارجی)

5000


22

ATK شرکت‌های هواپیمایی ایرانی باری

لیتر

حمل و نقل هوایی (پروازهای داخلی و خارجی)

نرخ بین‌المللی


23

ATK تحویلی به نیروهای مسلح

لیتر

حمل و نقل هوایی (مصارف نیروهای مسلح)

5000


24

JP4

لیتر

مصارف بالگردهای نیروهای مسلح

10000


تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها. معاون اول رئیس‌جمهور اسحاق جهانگیری
ثبت: ۱۳۹۳/۲/۱۹

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: