نسخه چاپی

كنكوری ها 91 بخوانند

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش كشور آخرین تغییرات و جزییات كنكور 91 را اعلام كرد.

حسين توكلي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به برگزاري كنكور سراسري 91 براي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم، نيمه حضوري دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پيام نور، غيرانتفاعي و غيردولتي و دانشگاه‌هاي ويژه فرهنگيان از 8 تيرماه، گفت: براي شركت در اين آزمون يك ميليون و 66 هزار و 141 نفر ثبت‌نام كرده‌اند.

وي با اشاره به ثبت‌نام بيش از يك ميليون داوطلب در كنكور 91، گفت: از اين تعداد 639 هزار و 982 داوطلب زن و 426 هزار و 159 داوطلب مرد ثبت نام كرده‌اند.

كاهش تعداد داوطلبان كنكور91

توكلي با اشاره به مقايسه تعداد داوطلبان كنكور 91 نسبت به سال گذشته و سال 89 ، اظهار كرد: تعداد داوطلبان كنكور امسال نسبت به سال گذشته 66 هزار و 839 نفر و در مقايسه با سال 89 حدود 220 هزار و 672 نفر كاهش داشته است.

علوم تجربي داراي بيشترين داوطلب

توكلي در خصوص تعداد داوطلبان كنكور 91 به تفكيك گروه‌هاي آزمايشي مختلف، گفت: در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني 260 هزار و 55 نفر، گروه آزمايشي علوم تجربي 449 هزار و 955 داوطلب، گروه آزمايشي علوم انساني 325 هزار و 335 داوطلب، گروه آزمايشي هنر 17 هزار و 858 داوطلب و گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي 13 هزار و 138 داوطلب ثبت نام كرده‌اند.

وي با بيان اينكه هر يك از گروه‌هاي آزمايشي رياضي، تجربي، انساني و زبان‌هاي خارجي مي‌تواند علاقمندي خود را براي شركت در گروه آزمايشي هنر اعلام كند تصريح كرد: بر اين اساس 28 هزار و 922 داوطلب علاقمندي خود را براي شركت در گروه هنر علاوه بر گروه آزمايشي اصلي خود اعلام كرده‌اند. بر اين اساس براي 46 هزار و 760 داوطلب گروه آزمايشي هنر كارت ورود به جلسه صادر مي‌شود.

مشاور عالي سازمان سنجش با اشاره به امكان شركت داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي، تجربي، انساني و هنر در گروه زبان‌هاي خارجي، گفت: حدود 97 هزار و 230 داوطلب علاقمندي خود را براي شركت در آزمون گروه زبان علاوه بر گروه آزمايشي اصلي خود اعلام كردند. بنابراين با توجه به تعداد داوطلبان واقعي آزمون زبان، براي 110 هزار و 368 داوطلب كارت ورود به جلسه صادر مي‌شود.

صدور يك ميليون و 192 هزار و 293 كارت كنكور

وي با بيان اينكه براي هر گروه آزمايشي مختلف كارت ورود به جلسه جداگانه صادر مي‌شود، خاطر نشان كرد: بر اين ا ساس براي يك ميليون و 192 هزار و 293 داوطلب كارت ورود به جلسه صادر خواهد شد.

توزيع كارت كنكوريها از 4 تير

توكلي با اشاره به آغاز توزيع اينترنتي كارت ورود به جلسه كنكور 91 از روز يكشنبه 4 تيرماه از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org گفت: داوطلبان مي‌توانند تا هفتم تيرماه نسب به دريافت كارت ورود به جلسه خود اقدام كنند بنابراين داوطلباني كه در دو يا سه گروه آزمايشي ثبت نام كرده‌اند بايد پرينت هر گروه را به طور جداگانه دريافت كنند. جزييات برگزاري كنكور91

مشاور سازمان سنجش با تاكيد بر اينكه براي داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي پنج‌گانه همانند سال گذشته در يك مرحله آزمون برگزار مي‌شود، خاطر نشان كرد: داوطلبان بايد در يك جلسه به كليه سوالات عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مربوطه پاسخ دهند.

طراحي سوالات از كتب دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي نظام جديد

وي با تاكيد بر برگزاري كنكور 91 به صورت تستي و چهار گزينه‌اي گفت: سوالات اين آزمون از كتب اعلام شده دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي نظام جديد سالي واحدي طراحي مي‌شود.

مشاور عالي سازمان سنجش با تاكيد بر اينكه از بخش، قسمت، مبحث و موضوعي كه بر اساس اعلام منابع حذف شده است سوالي طراحي نخواهد شد، تصريح كرد: سوالات آزمون كنكور امسال همانند سال گذشته به صورت مفهومي است البته مفهومي بودن سوالات به منزله دشوار بودن آنان نيست. مفهومي بودن سوالات كنكور نشانگر اين است كساني كه كتب درسي را به خوبي مطالعه كرده باشند مي‌توانند به سوالات مختلف پاسخ دهند.

زمان برگزاري كنكور گروه‌هاي آزمايشي پنجگانه

وي با اشاره به برگزاري آزمون گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در صبح روز پنج شنبه 8 تيرماه، گفت: گروه آزمايشي هنر در بعدازظهر روز پنجشنبه هشتم تيرماه، آزمون گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح روز جمعه 9 تيرماه، آزمون گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي در بعد از ظهر روز جمعه 9 تيرماه و گروه آزمايشي علوم انساني در روز صبح شنبه 10 تيرماه در سراسر كشور به صورت متمركز برگزار مي‌شود.

مدت زمان پاسخگويي به سوالات آزمون گروه‌هاي آزمايشي مختلف

توكلي با اشاره به نحوه سوالات آزمون گروه‌هاي آزمايشي مختلف و مدت پاسخگويي گفت: سوالات آزمون عمومي هر يك از گروه‌هاي آزمايشي پنج گانه در دفترچه شماره يك منتشر شده است.

وي با بيان اينكه 100 سوال عمومي طراحي شده است، اظهار كرد: بر اين اساس داوطلبان بايد به 25 سوال زبان و ادبيات فارسي، 25 سوال عربي، 25 سوال فرهنگ و معارف اسلامي، 25 سوال زبان در مدت 75 دقيقه پاسخ دهند. همچنين داوطلباني كه به معارف غير اسلام و يا زبان غير انگليسي پاسخ مي‌دهند بايد بر اين اساس به سوالات اقليت‌هاي مذهبي مربوطه چون مسيحي، كليمي، زرتشتي و زبان‌هاي خارجه غير از انگليسي چون فرانسه، آلماني، ايتاليايي و يا روسي پاسخ دهند.

مشاور عالي سازمان سنجش با اشاره به پاسخگويي به 105 سوال اختصاصي براي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در 175 دقيقه، گفت: همچنين داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي (به جز دارندگان ديپلم‌هاي بهياري و يا شاغلين ديپلمه بهياري كه داراي دو دفترچه اختصاصي هستند) به يك دفترچه اختصاصي شامل 170 سوال در 170 دقيقه پاسخ دهند. البته دارندگان ديپلمه بهياري و يا شاغلين ديپلمه بهياري بايد علاوه بر دفترچه شماره 2 به دفترچه شماره 3 در 30 دقيقه به 50 سوال تخصصي بهياري پاسخ دهند.

توكلي با اشاره به مدت زمان پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني (به جز دارندگان گواهينامه پيش دانشگاهي علوم معارف اسلامي)، اظهار كرد: داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني بايد به 180 سوال اختصاصي در 165 دقيقه پاسخ دهند. همچنين داوطلبان دارندگان گواهينامه پيش دانشگاهي علوم معارف اسلامي بايد به 20 سوال تخصصي اصول عقايد و فقه در مدت 20 دقيقه علاوه بر دفترچه شماره 2 پاسخ دهند.

توكلي با بيان اينكه براي داوطلبان گروه آزمايشي هنر 160 سوال اختصاصي طراحي شده است، اظهار كرد: اين دسته از داوطلبان بايد در 165 دقيقه به سوالات دفترچه شماره 2 پاسخ دهند.

وي با اشاره به طراحي 70 سوال اختصاصي زبان انگليسي براي داوطلبان آزمون زبان انگليسي گفت: داوطلباني كه در آزمون اختصاصي زبان‌هاي آلماني، فرانسه شركت كرده‌اند بايد به 70 سوال اختصاصي زبان مربوطه در 105 دقيقه پاسخ دهند. داوطلباني كه زبان خارجي خود را ايتاليايي و يا روسي انتخاب كرده‌اند نياز به پاسخگويي به سوالات اختصاصي ندارند.

تنوع دفترچه سوالات كنكور

مشاور عالي سازمان سنجش با بيان اينكه براي هر يك از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي پنج گانه يك پاسخ نامه در نظر گرفته شده است، اظهار كرد: كليه سوالات آزمون عمومي و اختصاصي در هر يك از گروه‌ها به صورت شخصي سازي طراحي شده است بنابراين شماره داوطلبي، نام و نام خانوادگي داوطلب بر روي آن درج شده است.

وي از تنوع سوالات كنكور 91 خبر داد و افزود: سوالات آزمون گروه‌هاي مختلف داراي چهار تنوع A,B,C,D است.

اعلام نتايج اوليه كنكور از نيمه مرداد/آغاز انتخاب رشته مجازين از 17 مرداد

توكلي با بيان اينكه پس از قرائت پاسخنامه‌ها در قرنطينه و محاسبه نمرات خام و تراز شده هر داوطلب نتايج آنان به صورت كارنامه از 15 مردادماه اعلام مي‌شود، اظهار كرد: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ميتوانند از 17 تا 23 مردادماه نسبت به انجام انتخاب رشته به ترتيب تقدم علاقه اقدام كنند.

اعلام نتايج نهايي در نيمه شهريور

مشاور سازمان سنجش در خاتمه از اعلام نتايج نهايي كنكور از 15 تا 17 شهريور ماه در طريق سايت سازمان سنجش خبر داد و افزود: همچنين فهرست اسامي معرفي شدگان رشته‌هاي نيمه متمركز در نيمه اول مهرماه به منظور شركت داوطلبان در مرحله دوم تا چند برابر ظرفيت اعلام مي‌شود.

۱۳۹۱/۲/۳۰

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...