عكس/ این پسر فوق‌العاده است

بولتن نیوز: این مرد وقتی دید در ترمینال جایی برای نشستن پدرش وجود ندارد، خود را تبدیل به صندلی پدر كرد.

9.jpg
ثبت: ۱۳۹۱/۳/۲۷