كاریكاتور/ "نه" جلیلی به رئیس تیم آمریكایی

خانم شرمن بدلیل فعالیت هایی كه منجر به توافق هسته ای آمریكا با كره شمالی در سال 1997 در زمان ریاست جمهوری كلینتون شد به "در باز كن" در وزارت امور خارجه امریكا معروف است.

4.jpg
ثبت: ۱۳۹۱/۳/۳۱