حاج قاسم در بیمارستان/عكس

حاج قاسم سلیمانی پس از مجروحیت شهید حاج مهدی فرمانده ی عصائب اهل الحق به عیادتش رفته بود.

0.jpg

۱۳۹۴/۱/۱۲

اخبار مرتبط