زندگی به زودی در تكریت جاری می شود

استاندار صلاح الدین عراق به مردم شهر تكریت وعده داد به زودی به خانه های خود باز خواهند گشت.

به گزارش نما، رائد الجبوری از مدیران موسسات خدمات رسانی و سازمان های اداری خواست فعالیت خود را در شهر تکریت از سر بگیرند.

الجبوری گفت: همزمان با تلاش یگان های مهندسی برای خنثی کردن بمب ها و مواد منفجره، همه کارکنان سازمان های اداری و خدمات رسانی هم باید فعالتی خود را در تکریت از سر بگیرند تا زمینه لازم برای بازگشت خانواده های آواره به این شهر فراهم شود.

وی افزود: من این پیروزی بزرگ را به همه عراقیها تبریک می گویم. آزادسازی شهر تکریت به معنای بازگشت استان صلاح الدین به آغوش عراق است. ما برای بازسازی زیرساخت ها در شهر تکریت تلاش می کنیم. بیمارستان ها و مدارس که به پایگاه های برای داعش تبدیل شده بود باید بازسازی شود. ما به مردم وعده می دهیم که بتوانند به زودی به خانه های خود بازگردند.

۱۳۹۴/۱/۱۲

اخبار مرتبط