اعتصاب‌ها فرانسه را به كما برد

اعتصاب سراسری در فرانسه مدارس ، حمل ونقل شهری ، بهداشت و فرودگاهها را به تعطیلی كشاند.

به گزارش نما به نقل از واحد مرکزی خبر، اعتصاب کارکنان برج مراقبت فرودگاه ها که خواستار بهبود شرایط کار و بازنشستگی خود هستند باعث لغو نیمی از پروازها شد. این دومین روز از یک اعتصاب دوروزه است. قرار است در هفته های آینده اعتصاب های دیگری نیز صورت گیرد.

از سوی دیگر کارکنان راه آهن، بخش بهداشت، پرنل بخش انرژی و بقیه نیز به اعتصابی سراسری دست زدند.

این اعتصاب که ارتباطی با اعتصاب اول ندارد با هدف اعلام نارضایتی از طرح دولت برای اصلاح قانون کار صورت می گیرد که با اجرای آن بسیاری از پوشش هایی که نیروی کار از آن برخوردار است از میان برداشته خواهد شد.به گزارش مشرق، اعتصاب کارکنان برج مراقبت فرودگاه ها که خواستار بهبود شرایط کار و بازنشستگی خود هستند باعث لغو نیمی از پروازها شد. این دومین روز از یک اعتصاب دوروزه است. قرار است در هفته های آینده اعتصاب های دیگری نیز صورت گیرد.

از سوی دیگر کارکنان راه آهن، بخش بهداشت، پرنل بخش انرژی و بقیه نیز به اعتصابی سراسری دست زدند.

این اعتصاب که ارتباطی با اعتصاب اول ندارد با هدف اعلام نارضایتی از طرح دولت برای اصلاح قانون کار صورت می گیرد که با اجرای آن بسیاری از پوشش هایی که نیروی کار از آن برخوردار است از میان برداشته خواهد شد.

۱۳۹۴/۱/۲۱

اخبار مرتبط