«سیاسی» استعفا داد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس استعفایش را به هیأت مدیره ارائه كرد.

به گزارش نما ، در جلسه هیأت مدیره امروز پرسپولیس حمیدرضا سیاسی استعفایش را به هیأت مدیره باشگاه تقدیم کرد و قرار است مجمع باشگاه در مورد استعفای مدیرعامل تصمیم‌گیری کند.

سیاسی بعد از اینکه مدیرعامل پرسپولیس شد و اکنون هم با قید وثیقه آزاد است.

لازم به ذکر است تا زمان تصمیم گیری مجمع در این باره سیاسی همچنان در سمت مدیر عامل باقی خواهد ماند.

۱۳۹۴/۱/۳۰

اخبار مرتبط