عكس/ 0=1+5

تجمع دانشجویان و مردم در اعتراض به روند مذاكرات هسته ای، عصر شنبه دوم خرداد نودوچهار در میدان فلسطین برگزارشد.

farhangnews_127680-361230-1432400644.jpg

۱۳۹۴/۳/۲

اخبار مرتبط