توهین به قرآن در یك بازی رایانه ای در عربستان/عكس

پایگاه العالم گزارش داد شهروندان سعودی از ورود و توزیع یك بازی رایانه ای به بازار عربستان كه در آن به ساحت مقدس قرآن كریم اهانت شده به شدت خشمگین شده اند.

1222.jpg

۱۳۹۱/۴/۱۴

اخبار مرتبط