عكس/ تفكیك جنسیتی متفاوت در گرگان

تصویر كتابخانه‌ای در گرگان كه تفكیك جنسیتی در آن از راه‌پله‌ها شروع می‌شود.

564965_698.jpg۱۳۹۴/۴/۱

اخبار مرتبط