گزارش تصویری/استقرار مبلغان دینی در ایستگاه‌های مترو

13940401193924911_PhotoL.jpg

13940401193929450_PhotoL.jpg

13940401193942367_PhotoL.jpg

13940401193945892_PhotoL.jpg

13940401194002381_PhotoL.jpg

۱۳۹۴/۴/۲

اخبار مرتبط