آیا باید به جشن هسته ای رفت یا عزای آن؟!

میثم معافی

بالاخره بعد از کشمکش های دیپلماتیک 12ساله،یعنی 8 سال مقاومت دیپلماتیک و2سال مصالحه دیپلماتیک ایران اسلامی وغرب به یک توافقی دست پیدا کردند.
نکاتی که باید دراین شرایط حساس راهبردی درنظرداشت به صورت خلاصه میتواند این باشد:
1)نکات راهبردی پیرامون "توافق هسته ای"
-به همان اندازه که به دشمن"اعتماد"کردن مذموم است،بی اعتمادبودن به "تیم دیپلماتیک "هم دور از انصاف است،چرا که این بندگان خدا و فرزندان انقلاب زحمات فراوانی کشیدند و باید دست آنها را به گرمی فشرد،اما درست است که تیم هسته ای این معامله دیپلماتیک را تا این مرحله هدایت کردند اما اصحاب اصلی این معامله "ملت وشهدای هسته ای و دانشمندان متعلق به این ملت هستند که باید به این شجره باکفایت مقاوم تبریک گفت .، نه بدلیل توافق که هنوز درمرحله "امضای"آن هستیم ومراحل مهم هنوز از راه نرسیده است ،بلکه باید به آنها و به "امام فقیه"و رهبری معظم این انقلاب جهانی، این ملت بزرگ بدلیل "مقاومت تکنولژیک "بیش ازیک دهه ای و"مقاومت ایدئولژیک "بیش ازسه دهه ای تبریک گفت.
-قطع یقین اگرآمریکا وغرب جنایتکار "میتوانستند، حتما برخوردی را که با یمن ،عراق ، افغانستان وسوریه کردند با ایران ،همان کار را می کردند، اما چون فاقد توانایی راهبردی این مسیر پرخطر هستند وادار به "مذاکره"با ایران شدند واین یعنی "تسلیم "آمریکا وآمدن آمریکا از زیرمیز به روی میز مذاکرات هست.
-نقش تیم هسته ای باهمه توانایی آنها مانند یک فردی است که واسطه یک معامله میشود و اما ثمن ومثمن معامله یعنی پولی که برای انجام معامله باید پرداخت می شد ،توسط تیم دیپلماتیک قبلی و دانشمندان مقاوم هسته ای تهیه شد وگرنه هیچ معامله ای بادست خالی شکل نمی گیرد و هیچ وقت صدور چک بلامحل ،معامله ای را به سرانجام نمی رساند بنابراین "محل"این چک دیپلماتیک،دستاوردهای هسته ای دانشمندان و تیم مقاوم دیپلماتیک قبلی است که عدد سانتریفیوژها را از 3به19هزاروعدد سایت ها را از1به4وعدد غنی سازی را ازخلاء(ازصفر)به 20%وذخایراورانیوم رااز صفربه7تن و...رساند تا چک صادره ازناحیه تیم دیپلماتیک دولت11 برگشت نخوردکه نخورد ونمی خورد.

2)اما نکات تاکتیکی دراین شرایط مهم:
-در این شرایط حساس مهمترین کار حفظ "وحدت ملی"است چراکه دشمن درمرحله "قبل ازتوافق"نتوانستد درکشور2قطبی شوم "موافقان ومخالفان" را راه اندازی کنند و" دوئل ملی" را درکشورکلید بزنند و این هدف را به مرحله بعداز توافق یا مراحل بعد از توافق شیفت بدهند،بزرگترین تخریب درحوزه امنیت ملی ،تخریب سانتریفیوژ نیست بلکه تخریب وحدت ملی است.
-نباید فرصت مذاکرات تبدیل به تهدید ملی شود،پلمپ وتعلیق وحدت ملی از اهداف فراهسته ای مذاکرات هسته ای از ناحیه آمریکا وکوتوله های اروپایی آنست.
-بزرگترین آسیب به "وحدت ملی" میتواند از دو گروه سربزند،گروه اول آنهایی که بدنبال "جشن هسته ای"هستند،گروه دوم آنهایی هستند که به دنبال"عزای هسته ای"هستند ،بنابراین نباید به عروسی ونه به عزای هسته ای رفت و در "دام "2قطبی شدن کشورکه ازاهداف فرا هسته ای دشمن در داخل یعنی جریان فتنه و خارج هست،گرفتارشد.
- باید منتظر ماند تا ببینیم آیا دشمن به تعهداتش در مرحله مهم "اجرای توافق"عمل میکند یاخیر
چرا که "بدعهدی"و عهد شکنی درمرحله"امضای توافق"نیست بلکه درمرحله "اجرای توافق"هست و در واقع "دلواپسی ها درمرحله "اجرای "هرتوافقی است نه مرحله قولنامه دریک بنگاه معاملاتی دیپلماتیک.
-سوزان مالونی از موسسه بروکینگز معتقد است کنگره آمریکا در نهایت نمی تواند «یک توافق چندجانبه را نقش زمین کند. وی معتقد است سر و صدا درباره این توافق بیشتر به خاطر جنبه تبلیغاتی قضیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا است.،این تحلیلگر معتقد است جایی که قانونگذاران آمریکایی می توانند دردسر ساز باشند مرحله بعد از تایید است یعنی مرحله اجرایی کردن توافق.
-جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به این جنبه از مسئله اشاره کرد و گفت:«ما الان به سمت مرحله جدید حرکت می کنیم مرحله ای که به همان اندازه مهم است و در عمل احتمالا به همان اندازه نیز دشوار باشد و آن مرحله "اجرای توافق" است.»
-کری نیز گفت به هیچ وجه تصور نمی کند که «کار دشوار به پایان رسیده باشد. در نهایت حیات یا مرگ این توافق بستگی به این مسئله دارد که آیا رهبران دو طرف به تعهدات خود وفادار هستند و آن را اجرا می کنند یا نه»،،...
-بنابراین در یک فضای آرام باید چشم ها را تیزکرد و دشمن را در مرحله "اجرای تعهدات"بعد از "امضای تعهدات" زیرنظر داشت.
-توافق خوب درمرحله "امضا"می تواند با بدعهدی وعهدشکنی درمرحله "اجرا"تبدیل به یک توافق بد شود.
-نباید به امید یک توافق آن هم با یک جریان جنایتکار وگانگسترجهانی ،اقتصاد مقاومتی را از "اولویت"کشورخارج کنیم چراکه بزرگترین آفت و حتی بزرگترین هدف فرامذاکراتی دشمن اینست که اقتصاد مقاومتی را از اولویت درحوزه اقتصاد کشورخارج کند بنابراین دراین شرایط باید با شیب سریعتری از نفت فاصله بگیریم و اقتصاد تولید محورپویا ودرون زا را ترتیب بدهیم.
-کینه وخشم انقلابی ملت شریف و بویژه جوانان غیورایران اسلامی باید درسینه حفظ شود، چرا که در دوطرف این توافق دیپلماتیک،یک طرف یعنی ایران اسلامی از بخشی از"حقوق"ملی خود در حوزه علمی وتکنولژیک صرف نطرمی کند و از طرف دیگر طرف غربی از بخشی از ظلم وستم ناجوانمردانه تحریمی و تهدیدی و تروریستی خود (بنادارد)صرف نظرکند،یعنی از"حق" بگذریم تا از "ظلم "دست بردارد، بنابراین ایران اسلامی باید درعین حالیکه قدردان دیپلمات های جوانمرد خود باشد که الحمدلله هست ،نباید پایکوبی کند، چراکه جشن و شادی دراین مرحله میتواند خشم ما رانسبت به ظالمان جهانی تعدیل کند ،بنابراین بعد ازتوافق باید باصدای رساتر و بلند ترگفت:"مرگ برآمریکا"ومرگ براستکبارجهانی"و"مرگ براسرائیل".
نسخه شفابخش مولی علی (ع)درخطبه 53برای این شرایط حساس اینست که:
...اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند ، از آن روى برمتاب چراکه صلح سبب بر آسودن سپاهیانت می شود . ولى ، پس از پیمان صلح ، از دشمن برحذر باش و نیک برحذر باش . زیرا دشمن ، چه بسا نزدیکى کند تا تو را به غفلت فرو گیرد . پس دوراندیشى را از دست مده...
* مدرس دانشگاه

۱۳۹۴/۴/۲۹

اخبار مرتبط