فصل جدید روابط آمریكا و مصر

وزیر خارجه آمریكا در سفر خود به مصر، برخی پرونده های منطقه‌ای به همراه داشت كه نقشی مهم در بازنگری در روابط میان دو كشور پس از تنش‌های گذشته ایفا كرد.

به گزارش نما به نقل از العالم، فصل جدیدی از روابط آمریکا با مصر با سفر وزیرخارجه واشنگتن به قاهره آغاز شد؛ ورود جنگنده های اف ۱۶ به مصر پیش از سفر جان کری، نشانه ای از پایان یافتن دوره‌ی پیشین روابط؛ به ویژه پس از انقلاب ژانویه تا برکناری محمد مرسی است.

بُعد منطقه ای در دیدار کری با مسئولان مصری کاملا نمایان است؛ به ویژه که سامح شکری همتای مصری جان کری تلاش کرد تا بر نقش سابق مصر در برخورد با مسایل منطقه تاکید کند و پس از آن مواضعی مبنی بر حل سیاسی اوضاع سوریه و یمن اتخاذ کرد.

چارچوبی را که مصر در مواضع خود در قبال پرونده های منطقه در دستور کار قرار داد، بنا به گفته ناظران، بهترین گزینه برای واشنگتن برای عملی کردن دیدگاه جدید خود نسبت به این پرونده ها به شمار می آید که این امر به وضوح در سخنان کری درباره نقش محوری مصر در منطقه احساس می شود.

قاهره تلاش کرد تا مواضعی سازنده برای ایجاد برخی نزدیکی ها، متفاوت از آنچه که دیگر کشورهای منطقه اتخاذ می کنند، در پیش بگیرد به گونه ای که می کوشد تا میان روابط خود با برخی از این کشورها مانند عربستان و تعامل با برخی پرونده ها بویژه یمن و سوریه جدایی و تمایز قائل باشد. مقام مصری در این دیدار کوشید تا در زمینه ایجاد نزدیکی میان نظام سوریه با مخالفان به منظور دستیابی به زمینه مشترک برای ایجاد راه حل سیاسی تلاش کند.

به گفته برخی ناظران، نزدیکی میان آمریکا و مصر، فرصتی برای قاهره برای بازنگری درمواضع خود در قبال بحران های منطقه فراهم خواهد کرد و خلا بوجود آمده را می تواند با نزدیکی با واشنگتن پر کند که به دنبال طرفی است که بتواند در قبال ضد و نقیض های موجود در بحرانهای فعلی ایفای نقش کند و به نظر می رسد که مصر شرایط لازم برای ایفای چنین نقشی را داراست.

۱۳۹۴/۵/۱۲

اخبار مرتبط