عكس/جباری،امیرخان پیوندتان مبارك!

جباری روز گذشته اولین تمرینش را با استقلال انجام داد. او تا میانه‌های تمرین به سمت قلعه‌نویی نرفت اما وقتی با اصرار عكاسان روبه‌رو شد كنار امیر ایستاد و عكسی به یادگار گرفت. هواداران هم در تمرین فریاد می زدند: جباری، امیرخان پیوندتان مبارك!

3.jpg

4.jpg

۱۳۹۱/۴/۲۵

اخبار مرتبط