شك افروغ به رابطه احمدی‌نژاد و هاشمی

عکس خبري -شک افروغ به رابطه احمدي‌نژاد و هاشمي

برخی خواسته اند از طریق هاشمی به قدرت برسند از این رو به احمدی نژاد كه استاندار هاشمی بوده شك دارم زیرا وی در آن زمان نسبت به هاشمی ساكت بود.


به گزارش نما، عماد افروغ استاد دانشگاه و نماينده مجلس هفتم در گفتگو با آريا، درباره احتمال آشتي احمدي نژاد و هاشمي رفسنجاني و شائبه انتخاباتي بودن اين آشتي، مي گويد:بنده به رغم اينکه مدتي است بنا دارم درباره رييس دولت ، سياست ها و رفتارهاي دولت مصاحبه نکنم و حتي با وجود درخواست هاي زيادي که صورت مي گيرد به برخي از اين درخواست ها که کلي تر و نظري تر است پاسخ مي دهم اما اين سوالي که شما مطرح کرده ايد بستري را فراهم مي کند که فعلاً عهد خودم را بشکنم.

وي با تاکيد بر اين مطلب که اين دو کي با يکديگر قهر کرده بودند که حالا آشتي کنند ،مي افزايد:در واقع داستان دوستي و دشمني هاشمي و احمدي نژاد البته با عرض معذرت از شخصيت حقيقي آنها ،مرا ياد مطلبي مي اندازد که سالها پيش در زمان جنگ سرد خواندم با اين مضمون که در دنيا دشمنان زيادي وجود دارند که وانمود مي کنند دوست هستند ،اما تنها دو دوست هستند که وانمود مي کنند به دشمني با يکديگر.
يعني همان چيزي که از سوي آمريکا و شوروي مشاهده مي شود البته قطع نظر از صحت مصداقي آن ،ظاهرا اين مفهوم و داستان مصاديق زيادي دارد و کماکان در دستور کار است و در فرهنگ ما نيز با عنوان جنگ زرگري امري شناخته شده است .
رييس کميسيون فرهنگي مجلس هفتم تصريح مي کند: من همواره به سياستهاي مبتني بر دگر سازي و هدف قرار دادن ديگران براي رسيدن به منافع شخصي مشکوک بوده ام و هيچگاه هم نديدم که در دولت فعلي هيچ برخورد جدي با رقيب انتخاباتيش در سال 84 صورت گيرد.
افروغ ادامه مي دهد: در واقع در سال 84 فقط شاهد بوديم که يک دگرسازي و يک سيبل و هدف به نام آقاي هاشمي مطرح شد در حالي که در طول 4 سال هيچ سند و پرونده اي درباره وي رو نشد اما بارديگر در سال 88 اين هدف و اين سيبل و اين دگر سازي بار ديگر رو شد.
وي خاطرنشان مي کند: مجموع اين رفتارها نشانه اي است براي اين که آدم در واقعي بودن اين دگرسازي ترديد کند يعني حداقل اين است که اين دگرسازي ابزار به قدرت رسيدن شده باشد اما از سوي ديگر اين مساله مي تواند برد بيشتر و حداکثري هم داشته باشد.
افروغ با تاکيد براين مطلب که اين ديگرسازي مي توانست با برنامه باشد مي افزايد:البته ما سندي درخصوص اينکه اين ديگرسازي با برنامه بوده است را در اختيار نداريم لذا از پيامدها و اتفاقاتي که در آينده رخ مي دهد اين مساله کاملاً مشخص خواهد شد.
وي تاکيد مي کند: امروز ما شاهد اتفاقات محتملي هستيم که در گذشته منتظر آن بوديم ظاهراً اين رفاقتها و دوستي ها در کنار رونشدن پرونده ها و اسناد متناسب با آن زمان مي تواند سندي باشد مبني بر اينکه اين ديگرسازي ها يک طرفه نبوده، بلکه دوطرفه و با برنامه بوده است.
افروغ اظهار مي دارد: حداقل تفسير درست از اين ديگرسازي و با اين شيوه برخورد ،احياي مجدد "ديگري" بوده است که به خاطر سياستها و رفتارهايش در دوران سازندگي زير سوال رفته بود و بسياري از مدعيان مخالفت با ايشان، که در آن زمان ساکت بودند در واقع با روشهاي غلطي که در برخورد با آقاي هاشمي داشتند شخصيت ايشان را دوباره احياء کردند لذا حداکثر اين مساله اين بود که اين احياء با برنامه بوده است.
نماينده مجلس هفتم اذعان مي دارد: حال بايد ديد آيا اين ماجرا به همين جا ختم مي شود يا اينکه اين سويه يا سويه هاي ديگري هم ادامه دارد که اين مساله بسيار بغرنج و پيچيده است.
وي با بيان اين مطلب که اميدواريم بعد از اين شاهد دگرسازي ها چه با توافق طرف ديگري و چه بدون توافق با ديگري نباشيم ،خاطرنشان مي کند:اميدواريم طرفي که ديگرسازي مي کند وقتي تاريخ مصرف ديگري تمام مي شود تاريخ مصرف طرف مقابلش هم تمام شود در واقع اميدواريم در آينده شاهد يک سياست اخلاقي متناسب با شان انقلاب اسلامي و مباني و ارکان رکين آن باشيم و از در و ديوار نظام جمهوري اسلامي نگاه ، سياست و رفتار علوي را شاهد باشيم.
اين استاد دانشگاه اضافه مي کند: در دنيا تا بوده اين خود و ديگرسازي بوده است اما همانطور که اشاره کردم بنده به خود ديگرسازي احمدي نژاد و هاشمي مشکوک هستم که آيا اين خود ديگر سازي با هماهنگي و توافق آقاي هاشمي بوده يا خير؟ در واقع ما بايد منتظر مي مانديم تا ببينيم چه اتفاقي رخ مي دهد. از اين رو حالا که اين دو يکي شده اند به نظر مي رسد مي توانيم بگوييم که اين دو با برنامه اين کار را کرده اند.
وي مي گويد:بايد در نظر داشت که بعضاً استفاده از روشهاي غلط موجب احياي فرد غرق شده مي شود لذا آشتي بعدي نشان مي دهد که با برنامه بوده وطرح اتهامات بدون ارائه سند هم براي بازگشت شخصيت فردغرق شده صورت گرفته در واقع هم آشتي صورت گرفته و هم احياي شخصيت شده است.
وي تاکيد مي کند: اميدوارم اگر تاريخ مصرف {سياسي}هاشمي تمام شده، تاريخ مصرف {سياسي}احمدي نژاد هم تمام شود و با هم بروند و کس ديگري را نياورند و ديگرسازي ديگري نکنند.
افروغ مي افزايد: هاشمي همواره سيبل بوده است و بنده ترديدي در اين مساله ندارم اما گاهي اين سيبليت با هماهنگي با خودش و گاهي بدون هماهنگي با خودش است. در واقع برخي خواسته اند از طريق هاشمي به قدرت برسند و به اين شک ندارم اما به احمدي نژادي که استاندار هاشمي بوده شک دارم زيرا وي در آن زمان نسبت به هاشمي ساکت بوده است.

۱۳۹۱/۴/۲۵

اخبار مرتبط