كمیته بین المللی صلیب سرخ ناچار به عقب نشینی از منطقه لیر شد

كمیته بین المللی صلیب سرخ در پی تهدید و غارت اموالش ناچار شد كاركنان خود را از یك مجتمع بشر دوستانه در منطقه لیر، ایالت یونیتی تخلیه كند.

به گزارش نمابه نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در جوبا، چندین فرد مسلح در یک حرکت سازمان یافته در آخر هفته وارد این مجتمع شده و تجهیزات، منابع درمانی و پول های موجود در آنجا را غارت کردند.

همچنین دو وسیله نقلیه متعلق به کمیته بین المللی صلیب سرخ ربوده شد. کارکنان مستقر در این مجتمع، از جمله ۱۰ نفر از کارکنان کمیته بین-المللی صلیب سرخ، نیز تهدید شدند. این اتفاق در میانه نبرد شدید بین گروه های مسلح روی داد.

«یورگ اِگلین» ریاست نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در سودان جنوبی گفت: کارکنان ما سعی دارند به کسانی که نیازهای فوری دارند کمک رسانی نمایند. نگرانی اصلی ما در حال حاضر متوجه جمعیت های آسیب پذیر است که بدون هیچگونه دسترسی به کمک های بشردوستانه و در حالی که در معرض خطر درگیری هستند، به حال خود رها شده اند.

اگلین افزود: انجام چنین اقداماتی علیه سازمان های بشردوست غیرقابل پذیرش است. این اعمال مانعی هستند بر سر راه ما برای پاسخگویی به افرادی که نیازمند کمک هستند. ما با تمامی مقامات کشوری و لشکری از هر دو طرف درگیری در تماس هستیم تا بدانیم دقیقا چه اتفاقی افتاده و به چه دلیل.

در ماه می ۲۰۱۵ کمیته بین المللی صلیب سرخ وادار شد به دلیل شرایط وخیم امنیتی، پایگاه پیشین خود را در لیر تخلیه نماید و تا سپتامبر نتوانست به شکل دائمی به این محل بازگردد. برای ماه اکتبر یک عملیات توزیع غذا برنامه ریزی شده بود، اما ازسرگیری درگیری ها مانع از انجام این عملیات شد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ تا وقتی که شرایط امنیتی در ناحیه ی لیر بهتر نشده و تمامی طرف های مربوطه ضمانت های لازم را ندهند، عملیات خود را در این ناحیه از سر نخواهد گرفت. این کمیته به صراحت به تمامی طرف های درگیر یادآوری می کند که باید به حقوق جمعیت غیرنظامی و نیز اموال غیرنظامیان احترام گذارند.

بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه، غیرنظامیان و مجروحان باید در امان بوده و باید به کارکنان درمانی، تأسیسات درمانی و سازمان های بشردوست اجازه داده شود تا در ایمنی، وظایف خود را انجام دهند.

منبع: مهر

۱۳۹۴/۷/۱۶

اخبار مرتبط