ماجرای مشكل قلبی نوروزی سوژه شد

آنچه مسلم است مشكل قلبی وجود داشته وگرنه هادی سكته قلبی نمی كرد هر چند كه شاید در روزهای آخر حیاتش مشكل خاصی نداشت.

به گزارش نما، با گذشت حدود یک هفته از درگذشت هادی نوروزی به نظر می رسد قضیه پزشکی او جدی تر شده است و قرارشده نتایج کالبد شکافی در اختیار رسانه ها قرار بگیرد.

برادر هادی نوروزی در این باره گفت: «کالبد شکافی هادی که انجام شده و امیدواریم همه چیز به زودی مشخص شود.»

پزشک پرسپولیس در مصاحبه ای از مشکلات ارثی نوروزی خبر داده بود ولی قضیه از آنجایی جدی تر شد که عادل فردوسی پور در برنامه ۹۰ گفت ما فیلمی از تمرینات پرسپولیس داریم که در آن هادی قلبش را می گیرد و نمی تواند به تمرین ادامه دهد!

بعد از پخش حرف های عادل و فیلم مربوط به آن صحنه، رسانه ها به صرافت افتادند تا قضیه را پیگیری کنند و با پزشکان زیادی صحبت کردند.

آنچه مسلم است مشکل قلبی وجود داشته وگرنه هادی سکته قلبی نمی کرد هر چند که شاید در روزهای آخر حیاتش مشکل خاصی نداشت و بدون مساله خاصی تمرین می کرد.

مصاحبه های همسر مرحوم نوروزی نشان می دهد که او در روزهای آخر حیاتش مشکلی نداشته اما به هرحال اگر قضیه از نظر پزشکی بررسی شود می تواند جلوی مرگ های ناگهانی بعدی را بگیرد. مرگ افراد زیر ۴۰ سال که این روزهای خیلی هم زیاد شده است.

۱۳۹۴/۷/۱۶

اخبار مرتبط