معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

اجرای طرح « مدرسه قهرمان» برای دوره متوسطه دوم

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح «مدرسه قهرمان» به صورت آزمایشی در متوسطه دوم اجرا می شود و پس از بررسی و رفع كمبودها برای همه مقاطع تحصیلی اجرا خواهد شد

به گزارش نما به نقل از برنا، مهرزاد حمیدی اظهارکرد : طرح مدرسه قهرمان در شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.
وی ادامه داد: معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون ورزش دانش آموزی این طرح را به صورت پایلوت در یکی از مقاطع تحصیلی برای اولین سال انجام می دهند تا نتایج آن را برای شروع طرح برای سایر مقاطع و رشته های اجرا کنند .
معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش افزود : به دنبال آن هستیم تا طرح مدرسه قهرمان را در مقطع متوسطه دوم در برخی از رشته به صورت پایلوت انجام دهیم و بر روی آن متمرکز شویم .
حمیدی خاطرنشان کرد : برای اعزام تیم های دانش آموزی به مسابقات بین اللملی فعلا با کمبود منابع مواجه هستیم و اگر بحث مدرسه قهرمان شکل گیرد به طور حتم اعزام تیم ها به خارج از کشور افزایش پیدا می کند البته بیشتر منابع خود را صرف فعالیت های درون مدرسه ای کرده ایم.

۱۳۹۴/۱۰/۲۸

اخبار مرتبط