آمریكا در برابر ما توان قدرت‌نمایی ندارد

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: اقدام به موقع و انقلابی جمهوری اسلامی ایران در دستگیری تفنگداران آمریكایی در خلیج‌فارس، ادعای قدرت آمریكا را از پایه و اساس زیر سوال برد، آنها را تحقیر كرد و قدرت برتر ایران را به آمریكایی‌ها نشان داد.

به گزارش نما ، دریادار پاسدارعلی فدوی در اجلاس سراسری اصحاب عشق با بیان اینکه امروز در نیروی دریایی سپاه کسی برای قدرت آمریکا ارزش و رسمیت قائل نیست، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار این انقلاب به ما آموختند که نباید قدرت آمریکا را به رسمیت شناخت، چراکه در برابر نظام بزرگ و مردمی همچون جمهوری اسلامی ایران توان قدرت نمایی ندارد.

وی افزود: وقتی ما در جبهه حق هستیم، خود را به قدرت و نیروی خداوند متعال متصل کرده‌ایم که بالاترین قدرت است و باید بدانیم که اگر تمام قدرت‌های جهان یکجا جمع شوند، در برابر قدرت خداوند متعال هیچ هستند. مهم این است که ما چنین اصلی را "باور" داشته باشیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه با اشاره به تصورسازی آمریکا از قدرت خود نزد جهانیان گفت: بسیاری از کشورهای دنیا تصور می‌کنند که آمریکا دارای بالاترین قدرت نظامی در جهان است؛ چراکه از نگاه آنها آمریکا صدها پایگاه نظامی در سراسر دنیا دارد و بودجه سالانه نظامی آن برابر با بودجه نظامی تمام کشورهای جهان است.

وی افزود: قدرت نظامی آمریکا "دریاپایه" است؛ یعنی آنها برای قدرت نمایی و عرض اندام، حضور در دریاها را انتخاب کرده‌اند. بنابراین هرچه دارند را پشت ناوهایشان قرار داده و با خود حمل می‌کنند؛ به همین خاطر است که نیروی دریایی آمریکا را یک ارتش کامل می‌نامند و از سوی دیگر "تجلی یافتن این قدرت" برای آمریکایی‌ها بسیار مهم است.

فدوی، یکی از مهمترین عرصه‌های تجلی قدرت برای آمریکایی‌ها را خلیج فارس توصیف و تصریح کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در برنامه‌ها و سیاست‌های نظامی آمریکا بر اهمیت منطقه خلیج فارس افزوده شده است.

وی با بیان اینکه در سیستم قدرت نمایی آمریکایی‌ها، عامل و مفهومی به نام "خدا" وجود ندار، گفت: آنها با مفاهیم "خدا، پیغمبر و حق" بیگانه هستند اما زبان "زور" را خوب می‌فهمند و حتی در برابر آن تمکین می‌کنند؛ چراکه زور از مبانی پذیرفته شده آنان است؛ بنابراین در صحنه‌ها و عرصه‌هایی همچون جغرافیای سیاسی، قدرت و توان انقلاب اسلامی را می‌فهمند.

فدوی، با اشاره به اقدام انقلابی نیروی دریایی سپاه در دستگیری تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس اظهار کرد: این چهارمین بار است که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در خلیج فارس به این شکل توسط جمهوری اسلامی ایران دستگیر می‌شوند.

وی افزود: مطابق قوانین بین المللی از جمله قانون دریاها، تمام کشورها می‌توانند در آب های بین المللی تردد داشته باشند و البته این تردد و عبور باید "بدون ضرر" باشد؛ اما سال‌های سال است که ما به آمریکا اعلام کرده‌ایم که نه تنها عبور آنها را بی ضرر نمی‌دانیم بلکه حضورشان در خلیج فارس "شر مطلق" است. بنابراین خودشان هم می‌دانند که در هیچ شرایطی مجاز نیستند وارد آب‌های سرزمینی ایران شوند.

۱۳۹۴/۱۱/۹

اخبار مرتبط