بیمارستان رجایی طعمه حریق شد؟

آتش‌سوزی رخ‌داده در ابتدای بزرگراه نیایش ربطی به بیمارستان شهید رجایی ندارد.

به گزارش افکارخبر،فریدون نوحی ، با تاکید براینکه آتش‌سوزی رخ داده در بزرگراه نیایش ربطی به بیمارستان شهید رجایی ندارد، گفت: آتش‌سوزی در اطراف بیمارستان رخ داد و موجب نگرانی مردم شد.

وی خاطرنشان کرد: البته جایی برای نگرانی نیست چراکه آتش‌سوزی به بیمارستان سرایت نکرده و تمام بیماران از گزند آتش‌سوزی در امان هستند.

صبح امروز وقوع آتش‌سوزی در ابتدای بزرگراه نیایش موجب نگرانی مردم از وقوع آتش‌سوزی در بیمارستان قلب شهید رجایی شد.

۱۳۹۴/۱۱/۱۴

اخبار مرتبط