دست رد بانك ها به سینه مردم

درحالی بانك های دولتی و خصوصی در پاسخ به تقاضای جدید برای تسهیلات بانكی دست رد به سینه مردم می زنند كه هنوز دو ماه به پایان سال باقی مانده است.

به گزارش نما به نقل از جام جم آنلاین، این اتفاق امسال زود تر از سالهای قبل تکرار شد و برخی بانک ها پیش از آنکه وارد بهمن ماه شویم با ارسال بخشنامه ای به شعب خود دستور توقف پرداخت تسهیلات را دادند این درحالی است که متقاضیان تسهیلات بانکی خوان های فراوانی را برای دریافت تسهیلات طی کرده بودند اما سرنوشت با آنها یار نبود چراکه با این بخشنامه ها باید چند ماه دیگر در صف دریافت تسهیلات بمانند.

از همین رو پرونده تسهیلات بانک ها در سال ۹۴ برای بسیاری از بانک ها بسته شد و شعب بانک ها به متقاضیان دریافت تسهیلات می گویند باید برای دریافت وام خود سال بعد به شعب مراجعه کنند!

۱۳۹۴/۱۱/۱۴

اخبار مرتبط