ضرغامی به مجلس می‌رود

عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صداو سیما روز یكشنبه با حضور در جلسه كمیسیون فرهنگی مجلس گزارشی از عملكرد این سازمان به نمایندگان مجلس ارائه می كند.


به گزارش نما به نقل از مهر، تدوین استراتژی کمیسیون فرهنگی برای 4 سال، ارائه گزارش عملکرد سازمان صداو سیما توس عزت الله ضرغامی برنامه کاری اعضای کمیسیون فرهنگی در روز یکشنبه است.

بررسی طر ح نظام جامع رسانه های همگانی و دیدار اعضای کمیسیون با رئیس مجلس نیز در دستور کار اعضای این کمیسیون در روز سه شنبه است.

کارگروه هنر، رسانه و گردشگری نیز روز یکشنبه سیاست های سینمایی را با حضور معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی می کند.

اعضای کارگروه ارشاد و تبلیغات نیز روز یکشنبه گزارش عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی را خوااهند شنید.

۱۳۹۱/۵/۱۴

اخبار مرتبط