عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با نما :

تخصیص بودجه دفاعی، متناسب با تهدیدات امنیتی

اینكه ما بگوییم، بودجه دفاعی ما بودجه مطلوب نیروهای مسلح ما است و یا نگاه های توسعه ای ما را با شرایط موجود در منطقه می تواند تأمین كند، این گونه نیست

حسین سبحانی نیا عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با نما، در رابطه با بودجه وزارت دفاع و نیروهای مسلح اظهار داشت: با توجه به میزان اعتبارات و بودجه وزارت دفاع و نیروهای مسلح که دربودجه امسال در نظر گرفته شده بود،اکثر پیشنهادات این دستگاه ها در کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی بررسی شد. با توجه به پیگیری ها و پیشنهاداتی که آنها در رابطه با درآمد هزینه ای و جابه جایی بودجه و... داشتند، بعد از طرح این پیشنهادات برخی از آنها که درباره درآمد هزینه ای بود رای آورد، که اگر درآمدی از هزینه کنسولی کسب شد، بعد رفتن به خزانه، در اختیار دستگاه قرار بگیرد.
وی افزود: به دلیل هزینه های بالایی که در خیلی از موارد وجود دارد، پبشنهادهای زیادی در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شده است، این مسأله وجود دارد که با توجه به اهداف نیروهای مسلح بودجه آنها با حداقل ها بسته شده است. اینکه ما بگوییم، بودجه دفاعی ما بودجه مطلوب نیروهای مسلح ما است و یا نگاه های توسعه ای ما را با شرایط موجود در منطقه می تواند تأمین کند، این گونه نیست؛ ولی با نگاه اقتصاد مقاومتی که آقا فرمودند در بحث بودجه بندی، حداقل ها در نظر گرفته شده است.
سبحانی نیا خاطر نشان کرد: البته در بیان اینکه چرا بودجه نیروهای مسلح و دفاعی با حداقل ها بسته شده است؛ مقداری به مشکلات کلی و کشوری باز می گردد و مقداری نوع نگاهها، درهر صورت زاویه دیدها به مسائل متفاوت است. برخی از افراد نگاهشان معطوف به حوزه اقتصاد است و برخی نیز به حوزه فرهنگی توجه دارند و بعضی نیز نگاه امنیتی و دفاعی دارد. به نظر می رسد آن نگاهی که باید به حوزه دفاعی و امنیتی باشد، بنا به شرایط موجود که ما در منطقه داریم، وجود ندارد. وقتی این نگاه نباشد مسلما بودجه حداقلی بسته می شود، اما در برخی از حوزه ها این بودجه افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: حوزه دفاعی، نظامی وفرهنگی از حوزه های اساسی و جز نیازهای کشور است، حقیقتا در یک کشور اسلامی حتما باید از لحاظ فرهنگی نیازها را در اولویت قراردهیم، اما شاهدیم اولویت ها با نوع نگرش افراد متفاوت است. به هر جهت دولتمردان باید به این مسائل توجه ویژه ای داشته باشند.

۱۳۹۵/۱/۲۶

اخبار مرتبط