گزارش تصویری/جشنواره اسب دوانی عشایری

resized_1612210_153.jpg

resized_1612211_394.jpg

resized_1612213_419.jpg

resized_1612215_756.jpg

resized_1612216_708.jpg

۱۳۹۵/۲/۱۸

اخبار مرتبط