گزارش تصویری/گرد و خاك در هوای بندرعباس

13950901134103266_PhotoL.jpg

13950901134110910_PhotoL.jpg

13950901134111581_PhotoL.jpg

13950901134116433_PhotoL.jpg

13950901134118258_PhotoL.jpg

۱۳۹۵/۹/۱

اخبار مرتبط