عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در گفتگو با نما:

شكاف طبقاتی بیشتر در تهران، از تبعات طرح تقسیم مناطق 22 گانه است

عکس خبري -شکاف طبقاتي بيشتر در تهران، از تبعات طرح تقسيم مناطق 22 گانه است

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، گفت: بلاخره ایجاد شكاف طبقاتی بیشتر در تهران، می تواند از تبعات طرح تقسیم مناطق 22 گانه شهر تهران باشد. البته چون یك نفر این طرح را پیشنهاد داده است، فعلا جای بحث ندارد.

ابوالفضل قناعتی؛ عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در گفتگو با نما در خصوص طرح کاهش تقسیم بندی مناطق شهر تهران از 22 منطقه به 11 منطقه، گفت: یکی از اعضای شورای شهر تهران این طرح را پیشنهاد داد و هنوز به تصویب نرسیده است و این طرح باید مطالعه شود و 16 نفر به بالا باید این طرح را امضا کنند که بحث، مطالعه و در کمیسیون ها بررسی شود.
وی ادامه داد: شکاف و فاصله طبقاتی ناشی از این تقسیم می تواند یکی از ایرادات این طرح باشد، با اجرایی شدن این طرح، اتقاقی که در شهر می افتد، کوچک شدن شهرداری ها و شورای شهر تهران است که به صلاح شهر نیست.
قناعتی تهران را شهری در حال توسعه از نظر جمعیت، ترافیک، گستردگی و میزان ساخت و ساز دانست و ادامه داد: نباید چنین شهری را ساختارش را کوچک کنیم، هنر ما این باشد ساختار را با حفظ وضع موجود، حفظ کنیم. و با توسعه ای که در شهر در حال اتفاق است، وضعیت شهر را به همین شکل، کنترل کنیم و کوچک نکنیم. اعضای شورای شهر تهران را از 30 نفر به 21 نفر تقلیل داند، آیا شهر کوچک شده بود؟ ترافیک و یا آلودگی، جمعیت یا ماموریت ها و یا مترو فعالیتش کم شده بود؟
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باید متناسب با ماموریتهای شهر بتوانیم چارچوب و ساختار را حفظ کنیم و ادامه داد: شورای شهر و تقسیم بندی مناطق باید حفظ شود، به نظرم، همین مناطق را حفظ، تقویت و ظرفیت های ساختاری مناطق را حفظ کنیم.
وی در پایان گفت: بلاخره ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر در تهران، می تواند از تبعات طرح تقسیم مناطق 22 گانه شهر تهران باشد. البته چون یک نفر این طرح را پیشنهاد داده است، فعلا جای بحث ندارد.

۱۳۹۵/۹/۴

اخبار مرتبط