پشت پرده افزایش قیمت دلار در بازار

با افزایش احتمال 4 ساله شدن دولت تدبیر و امید، سهم خواهی ظالمانه ملوك الطوایفی های دولت یازدهم افزایش یافت و ظهور خود را در افزایش چشمگیر هزینه های جاری كشور و حذف بودجه عمرانی در سال 95 نشان داد.

به گزارش نما به نقل از رجانیوز، هزینه های جاری در سال گذشته به 170 هزار میلیارد تومان رسید و دولت در بودجه 95 مبلغ 215 هزار میلیارد تومان را پیش بینی نمود. مبلغی نجومی که در تاریخ ایران اسلامی بی سابقه بوده است. دولت تدبیر و امید این مبلغ را در بودجه با افزایش درآمد نفتی و افزایش درآمد مالیاتی کشور را در ورق محقق کرد، اما از همان زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، کارشناسان اقتصادی نسبت به غیر واقعی بودن آن واکنش نشان داده و آن را غیر عملی دانستند، ولی گوش شنوایی از سوی دولت راستگویان و حامیان آن در مجلس شورای اسلامی وجود نداشت.

هزینه های جاری کشور با افزایش سهم خواهی های قطب های دولت عملی شد، ولی بی تدبیری ژنرال های نفتی در بکارگیری از ظرفیت اوپک برای افزایش قیمت نفت و عدم تحقق درآمد مالیاتی پیش بینی شده در بودجه، درآمدها را برابر با هزینه های عملی شده نکرد تا دولت روحانی برای جبران کسری بودجه، با کاهش عرضه دلار در بازار قیمت آن را افزایش دهد تا با یک تیر دو نشان زند. هم بخشی از کسری بودجه با افزایش قیمت دلار جبران شود و هم زمینه برای افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه 96 میسر گردد. تدبیری از سوی دولت امید که برابر است دستبرد به جیب مردم برای جبران هزینه ملول الطوایفی های دولت 4 ساله.

۱۳۹۵/۹/۱۳

اخبار مرتبط