گزارش تصویری/ بافت قدیمی بازار بزرگ تهران

1122016_997.jpg

1122018_467.jpg

1122019_722.jpg

1122024_416.jpg

1122075_795.jpg

۱۳۹۵/۱۰/۱۸

اخبار مرتبط