عكس/پرچم های تهران سیاهپوش شد

به احترام درگذشت شهدای سانحه ساختمان پلاسكو، پرچم های تهران سیاهپوش شد.

961550_999.jpg

۱۳۹۵/۱۱/۱

اخبار مرتبط