دیپلمه های كاندیدایی شورای شهر بخوانند

به موجب قانون، برخی افراد می توانند با مدركی پایین تر از كارشناسی در انتخابات شوراها ثبت نام كنند.

به گزارش نما به نقل از خبرگزاری میزان، در حالی امروز وارد سومین روز انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها شده ایم كه در اختیار نداشتن مدرك تحصیلی، مانع از ثبت نام برخی افراد شده است.

حداقل مدرك در نظر گرفته شده برای ثبت نام در انتخابات شوراها، كارشناسی تعیین شده؛ در این شرایط اما استثنایی برای برخی افراد در نظر گرفته شده است.

علی اصغر ناصر بخت، معاون سیاسی فرمانداری تهران در رابطه با شرایط استثنایی در نظر گرفته شده برای برخی افراد می گوید: بر اساس بندی از قانون، افرادی كه برای یك دوره از حوزه انتخابی خود رای آورده باشند می توانند بدون داشتن مدرك كارشناسی، بار دیگر در انتخابات شوراها ثبت نام كنند.

معاون سیاسی فرمانداری تهران با بیان اینكه استثنای قانون تنها مشمول افرادی می شود كه پیش تر در انتخابات شوراها موفق به اخذ رای مردم شده باشند می گوید: پیش تر مدرك دیپلم برای ثبت نام در انتخابات شوراها در نظر گرفته شده بود و افرادی كه در ادوار قبل با این مدرك وارد شوراها شده اند، می توانند بار دیگر كاندید شوند.

۱۳۹۶/۱/۲

اخبار مرتبط