پورعلی مطلق

روز سوم انتخابات شوراهای شهر و روستا و ثبت نام 56 هزارو 90 داوطلب

رئیس ستاد انتخابات كشور از ثبت نام 56 هزارو 90 داوطلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا در روز سوم خبر داد.

به گزارش نما به نقل از فارس، علی پورعلی مطلق رئیس ستاد انتخابات کشور از ثبت نام 56 هزارو 90 داوطلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا در روز سوم خبر داد.
وی بر همین اساس گفت: ثبت نام 3 هزارو 80 زن و 53 هزارو 10 مرد.

۱۳۹۶/۱/۲

اخبار مرتبط