آیا بر بالكن مسجد همان احكام مسجد جاری است؟

در متن زیر به پرسش "بالكن مسجد چه حكمی دارد و آیا احكام مسجد باید در آن مكان جاری شود؟" پاسخ داده شده است.

به گزارش نما به نقل از میزان، بالکن مسجد چه حکمی دارد و آیا احکام مسجد باید در آن مکان جاری شود؟

بالکن اگر در داخل فضای مسجد است، حکم همان مسجد را دارد.

۱۳۹۶/۱/۶

اخبار مرتبط