آنچه كه حسن روحانی، ظرف 4سال فراموش كرد!+فیلم

حسن روحانی در اولین مناظره تلویزیونی وعده ایجاد سالانه یك میلیون شغل كه در مجموع 4 سال، 4 میلیون شغل می شود را دروغ خواند و آن را كتمان كرد. این در حالی است كه سایت ریاست جمهوری هم خبر این اظهارنظر روحانی را منتشر كرده و گواهی بر دروغ بزرگ روحانی در اولین مناظره تلویزیونی است


۱۳۹۶/۲/۹

اخبار مرتبط