افزایش 79 درصدی تجارت اتحادیه اروپا با ایران

كمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفت: ایران و اروپا در زمینه امنیت انرژی و توسعه انرژی‌های پاك می‌توانند شركای خوبی برای یكدیگر باشند.

به گزارش نما به نقل از فارس، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفت: ایران و اروپا در زمینه امنیت انرژی و توسعه انرژی‌های پاک می‌توانند شرکای خوبی برای یکدیگر باشند و ما حاضریم در بخش انتقال تجربه و سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های نو با ایران همکاری تنگاتنگ‌تری داشته باشیم.

«میگل آریاس کانیته» در «اولین گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه ارپا در حوزه انرژی پایدار» اظهار داشت: توافق هسته‌ای در ژانویه 2016 زمینه همکاری‌های تنگاتنگ میان ایران و اتحادیه اروپا را در زمینه‌های گوناگون فراهم کرده است.
وی افزود: اتحادیه اروپا از برجام حمایت می‌کند و خوشبختانه بین ایران و اروپا در این زمینه همکاری‌ها خوبی تاکنون وجود داشته است.

وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای اعلام شده برجام باعث افزایش 79 درصدی تجارت ایران با اتحادیه اروپا شده است و به طور کلی نیز صادرات ایران حدود 300 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: ایران و اروپا در زمینه امنیت انرژی و توسعه انرژی‌های پاک می‌توانند شرکای خوبی برای یکدیگر باشند و ما حاضریم در بخش انتقال تجربه و سرمایه گذاری در توسعه انرژی‌های نو با ایران همکاری تنگاتنگ تری داشته باشیم.

کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: استراتژی آینده اتحادیه اروپا توسعه اقتصاد بدون نفت است و ما بنا داریم تا سال 2030 متوسط تولید انرژی‌های پاک را در اتحادیه اروپا به 30 درصد کل انرژی تولیدی این اتحادیه برسانیم.

۱۳۹۶/۲/۹

اخبار مرتبط