عبداله فاتحی در گفتگو با نما:

میرسلیم فردی منطقی،آرام،اهل عمل و بدور از حاشیه است

عکس خبري -ميرسليم فردي  منطقي،آرام،اهل عمل و بدور از حاشيه  است

دبیر حزب موتلفه اسلامی در بوشهر گفت:میرسلیم از نظر شخصیتی بسیار وارسته هستند و جایگاه علمی خوبی دارند.افتخار تولید موتور ملی با ابداع و تلاش های وی بوده است كه خود نشان از تجربه و لیاقت او دارد. در این برهه حساس كه صنایع در ركود فرو رفته اند حضور فردی كه برای به حركت در آوردن آن انگیزه ،برنامه و تجربه دارد بسیار ضروری می نماید.

دبیر حزب موتلفه اسلامی در بوشهر گفت:حزب موتلفه در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در یک اقدام خاص و تاثیر گذار مهندس میر سلیم را به عنوان نماینده دیدگاهها،نظرات و برنامه ها خود معرفی کرده است.ایشان از نظر شخصیتی بسیار وارسته هستند و جایگاه علمی خوبی دارند.افتخار تولید موتور ملی با ابداع و تلاش های وی بوده است که خود نشان از تجربه و لیاقت او دارد. در این برهه حساس که صنایع در رکود فرو رفته اند حضور فردی که برای به حرکت در آوردن آن انگیزه ،برنامه و تجربه دارد بسیار ضروری می نماید.
فاتحی با اعتقاد به اینکه این اقدام حزب موتلفه در آگاهی بخشی مردم نقش موثری دارد می گوید: حتی اگراین نامزد به عنوان یک نامزد حزبی نتواند نظر اکثریت مردم را جلب کند و رای نیاورد همین که یک حزب توانسته نامزد خود را معرفی کند و برنامه هایش برای اداره کشور را ارائه نماید نقش مهمی در تنویر افکار عمومی دارد.چرا که برای اولین بار است که مردم با آن برخورد می کنند و قطعا در دوره های بعدی انتخابات آمادگی بیشتری برای پذیزش نامزدهای حزبی دارند.
وی با اشاره به وجوه شخصیتی مهندس میرسلیم گفت: میرسلیم در تمام وجوه ،شخصیت کاملی دارد هم مفسر قرآن است و هم در عرصه علمی حلقه ارتباطی میان دانشگاه و صنعت را شکل داده است.او یک سیاستمدار با تجربه است و سالهادر جایگاههای مختلف مشغول خدمت بوده است.

وی در ادامه افزود:در مناظره اول نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری مهندس میرسلیم در راستای ارائه اهداف و برنامه های خود حضوری آرام و منطقی داشتند و به دور از هرگونه جوسازی و ایجاد تشددی به نامزدهای دیگر پاسخگوی موارد مطرح شده بودند. میر سلیم با رفتار خود نماینده بی عیب و نقص حزب موتلفه اسلامی هستند وجنات و سکنات ایشان سرشار از راستی و درستی بودکه مقبول مردم شهید پرور افتاد.قشر کارگر و دانشگاهی که امروزه با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند در ارزیابی ها نوع گفتمان او را پسندیدند. امیدواریم تا پایان انتخابات مردم با انگیزه بیشتری به مطالعه و شناخت از نامزدها بپردازند و با حضور حداکثری خود برای نظام افتخار دیگری بیافرینند تا بار دیگر دنیا ببیند که نظام مردم سالار جمهوری اسلامی با حضور فعال مردم همیشه در صحنه مورد اعتمادآنها ست.

۱۳۹۶/۲/۱۳

اخبار مرتبط