افزایش نگران كننده كودك ربایی در انگلیس

انجمن افراد گمشده در انگلیس، نسبت به افزایش آمار كودك ربایی طی ده سال گذشته به شدت ابراز نگرانی كرده و آن را فاجعه آمیز دانسته است.

به گزارش نما به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، آمار کودک ربایی در انگلستان طی ده سال گذشته به شدت افزایش یافته است.

طی گزارشی که انجمن "افراد گمشده" در انگلستان اخیرا منتشر نموده، هر سال حدود ۱۴۰ هزار کودک در شهرهای مختلف انگلستان گم می‌شوند.

این آمار معادل ۳۸۳ کودک در روز می‌باشد. البته بسیاری از این افراد ظرف چند روز پیدا می‌گردند.

با این حال سرنوشت بسیاری دیگر نامعلوم باقی می‌ماند.

بر اساس همین گزارش، طی سال ۲۰۱۶، ۱۱۴۱ مورد کودک ربایی در انگلستان گزارش شده است.

این تعداد، دو برابر میزان گزارش شده در سال ۲۰۱۱ می‌باشد و متوسط سن کودکان ربوده شده ۱۱ سال می‌باشد.

با توجه به اینکه انگیزه بسیاری از کودک ربایی ها، مسائل جنسی می‌باشد، لذا بسیاری از خانواده‌ها پس از آزاد شدن فرزند خود از ترس آبرویشان، به پلیس مراجعه نمی‌کنند.

به همین دلیل آمار واقعی کودک ربایی در این کشور بسیار بیشتر از میزان گزارش شده می‌باشد.

بر اساس این گزارش، سه چهارم کودکان ربوده شده دختر می‌باشند که سرنوشت برخی از آن‌ها مرگ به دست ربایندگان می‌باشد.

برخی دیگر نیز در سنین بالاتر به دلیل افسردگی ناشی از آسیب‌های وارده، دست به خودکشی می‌زنند.

۱۳۹۶/۲/۱۵

اخبار مرتبط