محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با نما:

دولت بجای منت برای پرداخت یارانه، اختلاس را حذف كند

عکس خبري -دولت بجاي منت براي پرداخت يارانه، اختلاس را حذف کند

مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام گفت:دولت در شرایطی منت پرداخت همین مبلغ یارانه را سر مردم می گذارد كه ما شاهد اختلاس های كلان،وامهای بدون ضمانت و حقوق های نجومی هستیم.

محمد حسن قدیری ابیانه مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام گفت:مجلس سابق تصویب کرد که یارانه 30 درصد از افراد ثروتمند قطع شود وبه اقشار کم در آمدتر تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداداختصاص پیدا کنددولت این مصوبه را اجرا نکرد و به بهانه های مختلف اجرای آن را به تاخیر انداخت.
یارانه ماهانه حدود 3400میلیارد تومان است هزار میلیارد تومان در ماه یارانه ای است که دولت به اقشار ثروتمند پرداخت می کند.آقای ترکان گفت ما اگر یارانه ثروتمندان را قطع کنیم محبوبیت خودمان را از دست می دهیم .آیا پرداختن 48 هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال در طی 4سال به ثروتمندان و کسانی که نیاز ندارند برای کسب آراء و حفظ محبوبیت کار درستی است یا باید به فکر اقشار آسیب پذیر ی باشد که حتی در خانواده شان هم یک نفر حقوق بگیر نیست و در وضعیت بسیار بدی زندگی می کنند دولت نخواسته به حل این موضوع به نفع محرومین و مستضعفین بپردازدو از بیت المال برای مصالح و منافع جناحی بهره می برد.
عضو شورای بین المللی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه می گوید:در طی این چهار سال با اجرای قانون می توانست این مبلغ هنگفتی را که به ثروتمندان می دهد صرف ایجاد اشتغال یا دو برابر کردن یارانه مستضعفین بکند اما این کار را نکرد.دولت در شرایطی منت پرداخت همین مبلغ یارانه را سر مردم می گذارد که ما شاهد اختلاس های کلان،وامهای بدون ضمانت و حقوق های نجومی هستیم.
ابیانه با اشاره به اقدام مدرسه سازی سفیر ژاپن برای عشایر ایران افزود:ژاپن چهارصد میلیون تومان اختصاص داده تا برای عشایر ما مدرسه بسازد یعنی هر مدرسه با بیست میلیون تومن ساخته می شود چهارصد میلیون تومن دو سوم حقوق رئیس بانک ملت است آیا کشور ایران که چهار برابر ژاپن وسعت دارد و ذخایر نفت و گاز هم ندارد باید بیاید برای ما مدرسه بسازد ،چهار صد میلیون تومن پول خرید یک آپارتمان در منطقه متوسط تهران است. آیا ایران نیازمند است که کشورهای دیگر با آن مانند محتاجین برخورد کنند.در دولت یازدهم از ثروتمندان خواسته شد که از دریافت یارانه انصراف دهند ،اقدام خوبی هم بود اما همان موقع بود که خبر تعمیر و تکمیل استخر ریاست جمهوری با هفت میلیارد تومن منتشر شد،سفر یک روزه رئیس جمهور به شهر کرج فقط یک و نیم میلیارد تومان برا شهرداری کرج هزینه بر داشته یعنی بودجه ساخت 75 مدرسه عشایری، در نهایت باید قبول کرد که دولت بسیار پرخرج است و اهل حیف و میل است.
ابیانه در ادامه می گوید:دولت با شفافیت درآمد و دارایی مدیران مخالف است چون دست خودشان هم رو می شودو ما شاهد این هستیم که دولت از انتشار اطلاعات مربوط به اموالشان به شدت خوددداری می کنندچرا آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است چرا نباید مردم بدانند رئیس جمهورشان چقدر ثروت دارد.مگر اینکه از عیان شدن آن برای از دست دادن آراء بترسند.دولت بهانه می آورد که سخت است اطلاعات متمولین را به دست بیاورد و یارانه هایشان را کسر کند وقتی در نوروز دو میلیون نفر می روند آنتالیا یعنی به دریافت مبلغ یارانه احتیاج ندارد که تعطیلاتشان را در خارج از کشور می گذرانند.

۱۳۹۶/۲/۱۸

اخبار مرتبط