تشكیل ۱۶هزار پرونده تخلف پزشكی در سال گذشته

معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی ایران، گفت: در سال گذشته بیش از ۹۱۰ میلیون بار مراجعه به مراكز درمانی داشته ایم كه در حدود ۱۶ هزار پرونده تخلفات پزشكی برای این تعداد مراجعه تشكیل شده بود.

به گزارش نما به نقل از مهر، دکتر علی فتاحی روز دوشنبه در نشست خبری به تشریح آخرین وضعیت پرونده های پزشکی در کشور پرداخت و افزود: شکایت از اقدامات درمانی در تمام دنیا وجود دارد، چون یک سری عوارض درمانی هست که از منظر بیمار، به عنوان قصور تلقی می شود.

وی با اعلام اینکه ۳ درصد اقدامات درمانی در دنیا منجر به شکایت و تشکیل پرونده می شود، گفت: در ۱۰ سال گذشته این آمار در ایران ۶ هزارم درصد بوده است که البته استان به استان، متفاوت و متغییر است.

فتاحی با اشاره به آمار مراجعات مردم به مراکز درمانی در سال گذشته که به ازای هر نفر ۱۱.۳ بار مراجعه اعم از بستری و سرپایی بوده است، ادامه داد: در سال گذشته ۹۱۰ میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی داشته ایم که برای این تعداد خدمات، در حدود ۱۶ هزار پرونده پزشکی تشکیل شده است.

وی با اعلام اینکه شکایت های درمانی در سه مرجع دادسرای نظام پزشکی، دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی پرونده سازی می شود، افزود: در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مراجعین به هر سه مرجع رفته اند که اگر این مسئله را در نظر بگیریم، تعداد پرونده ها کمتر خواهد شد.

فتاحی با اشاره به کاهش ۱۲ درصد آمار شکایت های پزشکی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، گفت: در سال گذشته تعزیرات حکومتی استان تهران در مجموع ۱۰ هزار پرونده در ارتباط با شکایت های موادغذایی، دارویی، درمانی و... داشته است که نسبت به سال ۹۴، رشد ۳۳ درصدی را نشان می دهد اما رشد شکایت از مراکز درمانی صفر درصد بوده است. زیرا، بیش از ۹۰ درصد شکایت ها در تعزیرات استان تهران مربوط به مواد غذایی است.

وی با اعلام اینکه در استان تهران طی سال گذشته ۱۲۰ میلیون بار مراجعه سرپایی و بستری داشته ایم، افزود: ۱.۵ میلیون بار آن مربوط به بستری است.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به تشکیل ۹۰۰ پرونده پزشکی برای ۱۲۰ میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی استان تهران در سال گذشته، گفت: در ۶۰ درصد موارد منجر به تبرئه شده است.

وی با اعلام اینکه برای ۱.۵ میلیون بار بستری در تهران تنها ۴۰۰ شکایت داشته ایم، افزود: ۹۵ درصد موارد مربوط به پرونده های بیمارستانی اعم از دولتی و خصوصی می شود.

فتاحی تاکید کرد: از تعداد ۱.۵ میلیون بار بستری فقط ۲۰ مورد از شکایت ها مربوط به دریافت زیرمیزی بوده است.

۱۳۹۶/۳/۹

اخبار مرتبط