عامل اصلی حوادث تروریستی تهران در خارج از مرزها به هلاكت رسید

پورمختار عضو كمیسیون قضایی مجلس: او از ابتدا خارج از ایران بود كه همان روز در همان محل استقرار خود به هلاكت رسید

به گزارش نما به نقل از روزپلاس؛‌ پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس: او از ابتدا خارج از ایران بود که همان روز در همان محل استقرار خود به هلاکت رسید


اینگونه موضوعات را نمی‌شود از طریق اینترپل و یا نهادهای مشابه بین‌المللی نیز پیگیری کرد چرا که بروکراسی آنها اصلاً متناسب با سرعت لازم برای این واکنش‌ها نیست.

۱۳۹۶/۳/۲۲

اخبار مرتبط