بودجه مصوب به فدراسیون‌ها تخصیص پیدا كرد

سرپرست معاونت مالی وزارت ورزش از پرداخت بودجه مصوب به فدراسیون‌ها خبر داد.

به گزارش نما به نقل از برنا، سید علی‌آقازاده، سرپرست معاونت مالی وزارت ورزش و جوانان از پرداخت دو قسط از بودجه مصوب هر یک از فدراسیون‌ها خبر داد.

بر اساس گفته‌های آقازاده؛ تا به امروز فدراسیون‌ها به طور متوسط 25 درصد از بودجه سال جاری خود را از وزارت ورزش دریافت کرده اند. مرحله سوم و جدید تخصیص بودجه به فدراسیون ها هم در پایان تیرماه انجام می‌شود.

مجموع 120 میلیارد تومان تا پایان سال جاری و قالب بودجه تخصیصی فدراسیون‌ها، از طرف وزارت ورزش و جوانان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
ثبت: ۱۳۹۶/۳/۳۱