موسی غضنفر آبادی در گفتگو با نما :

لگدمال كردن حقوق زنان با شعار «تساوی جنسیتی»/ جولان فمینیسم دولتی در فرصت های دولت تدبیر و امید

عکس خبري - لگدمال کردن حقوق زنان با شعار «تساوي جنسيتي»/ جولان فمينيسم دولتي در فرصت هاي دولت تدبير و اميد

یك نماینده ادوار مجلس گفت : طرفداران تفكرات پوچ غربی در حمایت از حقوق زن با شعار تساوی جنسیتی زن ومرد به دنبال تزلزل كانون گرم خانواده ها ، ربودن نجابت و شان والای كریمانه زن برای ضربه زدن به باورهای دینی او هستند لیكن زنان مسلمان نباید خام شعار، فریب و چهره آرایی ها یی شوند كه به دروغ ازجایگاه زن در غرب نشان داده می شود .

موسی غضنفر آبادی عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با بیان اینکه جریانی در کشور برای پیاده کردن اهداف شوم روشنفکران لیبرال ، سکولار و متمایل به فرهنگ پوچ غربی به دنبال از هم گسیختگی کانون خانواده اند گفت : عده ای تلاش می کنند با زیر سوال بردن مسائل شرعی و اسلامی کرامت وجایگاه زن مسلمان و حقوق مسلم او را که براساس فطرتش تعریف شده از بین برده و با شعار آزادی در غالب تساوی جنسیتی ، حیثیت زن را با شبیه سازی او به زن غربی لگد مال کنند .
وی با اشاره به اینکه تعالیم اسلام براساس فطرت زنان و با توجه به عواطف وظرافت و احساساتشان امتیازات بسیاری برای زن تعریف کرده و کاملا" حقوق زن را از مرد تفکیک و بر مرد رعایت حقوق زن را تکلیف نموده تصریح نمود : اینکه عده ای بخواهند با شعار تساوی جنسیتی زن ومرد ، آزادی زن را در تبعیت از دستورات پدر وهمسر به عنوان سرپرست و نگهبان حریم زن محدود و ناکافی بدانند و ابهاماتی در مسایل مختلف شرعی ایجاد کنند باید دانست که مختص زمان حاضر نبوده و نیست و در صدر اسلام نیز چنین مسایلی از سوی عده ای بیمار دل طرح شده واسلام جواب صریح وقاطع و قانع کننده ای به آنان داده که نیازمند مطالعه ، تامل وتفکر برای افراد ناآگاه و مغرض امروز در این باب است.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای غربی جایگاه و کرامت وارزش زنان زیر سوال رفته و برای زن ارزش انسانی متناسب با روحیاتش قایل نیستند خاطر نشان کرد : طرفداران تفکرات غربی با شعار آزادی زنان و تساوی جنسیتی هدفشان ازبین بردن مقام زن به عنوان محور وکانون محبت در خانواده است ، تا بتوانند با خارج کردن زن از نقش و جایگاه ارزشمند مادری وهمسری ، چیزهای بی مقدار وکم ارزشی را به قیمت از دست دادن حمایت عاطفی ، روحی ومادی همسر و پدر در کانون گرم خانواده به او غالب کنند .
وی خاطر نشان کرد : شرایطی که اسلام برای زن در حمایت از جایگاه وی تعریف کرده برای هر انسان آزاده با هر نوع عقیده جای بسی تعجب دارد که حتی زن برای کار در منزل همسر بدون رضایت خویش می تواند از شوهرش اجرت المثل مطالبه کند ، برای شیر دادن به فرزند مشترک شان می تواند مزد از مرد بگیرد و تکلیفی برای تامین مخارج زندگی به عهده وی گذاشته نشده است لیکن زن محور شادی ومحبت خانواده و خانواده دوست است واین مورد پسند عده ای نیست و به هر قیمت و با هر حیله ای به دنبال نابودی آن هستند و می طلبد که زن مسلمان با هوشیاری از افتادن به دام چنین فریبی با انواع شعارهای ضد دین خود را حفظ نماید .

۱۳۹۶/۵/۷

اخبار مرتبط