عكس/ كار بازیكنان برزیل به ماسك اكسیژن كشید

شهر لاپاس در ارتفاع 3600 متری از سطح دریا واقع شده و همین شرایط آب و هوایی سبب شد تا بازیكنان برزیل كه به نوعی به لحاظ تنفسی به مشكل خورده بودند، پس از این بازی از كپسول اكسیژن استفاده كنند.

2072182.jpg

۱۳۹۶/۷/۱۴

اخبار مرتبط