ملكی در گفت و گو با نما :

وزارت خارجه در جذب سرمایه گذار خارجی ناكار آمد عمل می كند

عکس خبري -وزارت خارجه در جذب سرمايه گذار خارجي ناکار آمد عمل مي کند

یك نماینده در مجلس شورای اسلامی گفت : وابستگان اقتصادی وزارت خارجه در سفارتخانه های ایران درخارج از كشور به خوبی برای جذب سرمایه گذاران خارجی و شناسایی بازارهای مصرف جهت صادرات اقدام نمی كنند .

ولی ملکی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با نما با اشاره به بحث فاینانس و نیاز جدی به تامین منابع مالی بخصوص در بخش خارجی و جذب سرمایه گذار گفت : فرماندهی ارتباطات خارجی با وزار ت خارجه است لیکن وابستگان بازرگانی وزارت خارجه در سفارتخانه های ایران در خارج از کشور یا خیلی کم اند یا اصلا" وجود ندارند و اگر هم وجود دارند خیلی فعال نیستند لذا در تقویت ارتباطات خارجی برای جذب سرمایه گذار خارجی و شناسایی بازارهای مصرف در امر صادرات مشکل جدی وجود دارد .

وی با بیان اینکه شناسایی و برقراری زمینه های همکاری با سایر کشورها از وظایف مهم وزارت خارجه است اظهار داشت : جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور اجتناب ناپذیر است چرا که در زمینه توسعه پروژه های ملی چون پتروشیمی ، صنایع فولادی و معدنی و عمرانی اگر با صرف بودجه و توان مالی داخلی اقدام شود ضمن اطاله زمان از جهت تخصیص منابع ، از توجه به سایر عرصه ها غفلت شده و تورم موجود در شرایط فعلی کشور نیز پروژه ها را از توجیه خواهد انداخت .

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روی زمین ماندن بسیاری از پروژه ها به دلیل عدم تخصص منابع مالی از سوی دولت عنوان نمود : سدی در اردبیل است که در دو دوره نمایندگی بنده هنوز به دلیل عدم تخصیص بودجه از سوی دولت ده درصد پایاب آن اجرائی نشده است در حالی که با جذب سرمایه گذار خارجی باید پیش از اینها با توجه به نیازهای استان به بهره برداری می رسید لیکن تاکنون معلق مانده است .

وی با اذعان به اینکه جذب سرمایه گذار خارجی به رغم تلاش های دولت با امید به نتایج حاصله از برجام در دوره پسابرجام از سوی دولت کافی و مورد قبول نبوده است گفت : دولت باید سالانه تا میزان 100 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشد تا بتواند در راستای شعارهای زمان انتخاباتی خود به رشد اقتصادی 8 درصد و ایجاد شغل تا یک میلیون نفر برسد .

این نماینده مجلس با بیان اینکه لازم است برای جذب سرمایه گذار خارجی در کشور نگرش مثبتی ایجادشود افزود : ضرورت دارد برای گسترش ارتباطات خارجی مردم سرمایه گذار خارجی را با توجه به نیازهای موجود کشور پس نزده و نسبت به آن فرهنگ سازی شود لیکن ایجاد این بستر در ارتباط مستقیم با نقش و عملکرد صحیح دولت است، دولت باید بتواند شریک تجاری مطمئن برای سرمایه گذاری انتخاب کرده و قرارداد مطمئنی بر اساس تامین منافع ملی تنظیم و به امضاء تا نگرش مثبتی در استفاده از پول و سرمایه گذار خارجی در کشور ایجاد شود .

وی با اشاره به انعقاد برخی قراردادها در قالب جذب سرمایه گذار خارجی که مورد انتقاد جدی از سوی مردم به جهت تعارض با منافع ملی قرار می گیرد اذعان نمود : سابقه کاری سرمایه گذار بسیار مهم است شراکت با شریک تجاری نامطمئن قابل پذیرش نیست مگر تضامین کافی اخذ و با دقت بیشتری اقدام نمود .

۱۳۹۶/۷/۲۱

اخبار مرتبط