زیاده‌خواهی اصلاح‌طلبان از شهردار تازه كار تهران

علیخانی معتقد است: شورای شهر تهران همه ۲۱ نفر اصلاح‌طلب هستند و به آقای نجفی رای دادیم اما متاسفانه وی به اصلاح‌طلبان بها نمی‌دهد و افراد مستقل را به شورا می آورد.

به گزارش نما، موضوع پرچالش انتصابات در شهرداری تهران تمامی ندارد.

هر بار شیخ شهرداری تهران یک آمار در از درصد حضور اصلاح طلبان در پست های شهرداری تهران ارائه می کند که بحث برانگیز می شود.

اصلاح طلبان که معتقدند شهرداری تهران را فتح کرده اند هر بار عرصه را به شهردار تازه کار تهران تنگ تر می کنند و نمی خواهند به جزء هم حزبی های خودشان کس دیگری وارد مجموعه شهرداری تهران شود. اخیراً آماری اعلام شده که ۵۳ درصد افراد مستقل وارد شهرداری تهران شدند و این باعث اعتراض شورایی ها شده است.

محمد علیخانی ضمن انتقاد نسبت به درصد تعداد اصلاح‌طلبان در شهرداری تهران گفت: در شورای شهر تهران همه ۲۱ نفر اصلاح‌طلب هستند و به آقای نجفی رای دادیم اما متاسفانه ایشان به اصلاح‌طلبان بها نمی‌دهند و طبق آماری که ارائه دادند ۵۳ درصد مستقل به شهرداری نیرو وارد کرده‌اند. چرا وقتی صد در صد شورای شهر تهران اصلاح‌طلب است، نباید ۶۰ درصد اصلاح‌طلب وارد شهرداری تهران بشود؟ این مورد هم از کسانی است که به دنبال حفظ میز هستند و ما اعتراض خودمان را به این روند خواهیم داشت.
منبع: فارس

۱۳۹۶/۹/۱۸

اخبار مرتبط