لزوم تشكیل یك شبكه اختصاصی در شهرداری تهران

خداكرمی با اشاره به لزوم تشكیل یك شبكه اختصاصی در شهرداری تهران اظهاركرد: باید تلاش كنیم شبكه اختصاصی در شهرداری تهران ایجاد شود كه هم برای توان افزایی در حوزه سلامت شهروندی و هم برای اطلاع رسانی در مواقع بحران اقداماتی صورت گیرد.

به گزارش نما، ناهید خداکرمی در سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در شرایطی که لازم است در فرهنگسراها و سراهای محلات آموزش هایی از قبیل اقدامات در زمان زلزله را شاهد باشیم اکنون در یکی از فرهنگ سراهای تهران، آموزش ماساژ درمانی و طب سنتی برگزار می شود.

عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم تهیه برنامه عملیاتی در بحث زمین لرزه تصریح کرد: شهرداری تهران باید برنامه عملیاتی را در بحث آموزش زلزله برای شهروندان داشته باشد.

خداکرمی خواستار تعیین مناطق معین در شهر تهران شد و اذعان کرد: در شهر تهران، محلات و مناطق باید معین محلات دیگر شوند و درخواست ما نیز این است که محلات معین اعلام شوند.

وی با اشاره به لزوم تشکیل یک شبکه اختصاصی در شهرداری تهران اظهارکرد: باید تلاش کنیم شبکه اختصاصی در شهرداری تهران ایجاد شود که هم برای توان افزایی در حوزه سلامت شهروندی و هم برای اطلاع رسانی در مواقع بحران اقداماتی صورت گیرد.

عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با ارائه پیشنهادی به شهرداری تهران گفت: پیشنهاد می کنم شبکه تهران از صدا و سیما اجاره شده و یا شهرداری به دنبال به راه اندازی یک شبکه تلویزیونی باشد تا از این طریق آموزش های لازم به شهروندان ارائه شود.

۱۳۹۶/۱۰/۱۰

اخبار مرتبط