این فرد از 70 هزار عابد برتر است

امام باقر (ع) در حدیثی به ویژگی انسانی كه از هفتاد هزار عابد برتر است پرداخته اند.

به گزارش نما، امام باقر (ع) درباره ویژگی انسانی که از هفتاد هزار عابد برتر است می فرمایند:

"أبِی جَعفَرٍ (ع) قَالَ عَالِمٌ یُنتَفَعُ بِعِلمِهِ أفضَلُ مِن سَبعِینَ ألفِ عَابِدٍ."

"عالمی که [مردم] از دانش او بهره می‌برند، از هفتاد هزار عابد برتر است."

وافی، ج۱، ص144

۱۳۹۶/۱۰/۱۸

اخبار مرتبط