بیشترین ماده مخدر مصرفی در بین جوانان تهرانی

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد گفت: طبق نتایج یك نمونه‌گیری از تمام مناطق تهران كه به صورت تصادفی به دست آمده، عمده ماده مصرفی بین افراد دارای اعتیاد به ویژه در جمعیت جوان، گل و مشتقات حشیش است.

به گزارش نما، فرید براتی سده معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: تعهد اجتماعی و جامع از سوی دستگاهها در بحث پیشگیری از اعتیاد وجود ندارد.وی ادامه داد: این موضوع در کشور ما و تمام کشورهای جهان سوم وجود دارد که متاسفانه پیشگیری مغفول تر از درمان و بازتوانی است.

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: هزینه هایی که در بحث پیشگیری می کنیم کم است و امروز وقت آن رسیده با توجه به ظهور موادمخدر جدید به ویژه در بین جوانان، به محله، مدرسه و محل کار مراجعه کنیم.براتی با اشاره به وجود سند جامع پیشگیری از اعتیاد گفت: متاسفانه بودجه این سند هم کم است.با این حال برنامه های زیادی در بحث موادمخدر جدید داریم و در این زمینه به همکاری سایر دستگاهها نیاز است.

وی در مورد بیشترین ماده مخدر مصرفی در بین جوانان گفت: طبق نتایج یک نمونه گیری از تمام مناطق تهران که به صورت تصادفی به دست آمده، عمده ماده مصرفی بین افراد دارای اعتیاد به ویژه در جمعیت جوان، گل و مشتقات حشیش است.

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی از طرح توانمندسازی اجتماعی دانش آموزان برای پیشگیری از اعتیاد به عنوان یکی از این برنامه های حوزه پیشگیری در جوانان یاد کرد و گفت: بهزیستی با وزارت آموزش و پرورش برنامه های مشترکی در پیشگیری از اعتیاد دارد که از جمله آن می توان به مشارکت اجتماعی دانش آموزان اشاره کرد.

وی ادامه داد: این برنامه سال گذشته در یکهزار کلاس برگزار شد و هدف از اجرای آن، تربیت جنبه های اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی دانش آموزان است.براتی گفت: همچنین در راستای اجرای برنامه های پیشگیرانه با آموزش و پرورش برنامه ای به نام «خانه و مدرسه» داریم که درحال اجرا است.

وی افزود: البته برنامه های مبتنی بر موسسات و اجتماعات محلی(CBO) مردم نهاد در محله های شهری و روستایی همچنان در حال تقویت است تا از این طریق با شیوع مصرف مواد جدید نیز مقابله شود.
منبع: فارس

۱۳۹۶/۱۱/۲

اخبار مرتبط