تحول ضروری در انقلاب اسلامی

دكتر اسدالله بادامچیان

با تبریک دهه فجر به نظر می رسد در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نیازمند چنین مواردی هستیم:

* خط کلی:

1- بیان رهاوردهای این40 ساله از ابعاد مختلف

2- بیان مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، اجتماعی و روابط و ارتباطات اجتماعی

3- انقلاب اسلامی ایران و روابط بین‌الملل و موقعیت‌یابی ایران از رژیم وابسته ستمشاهی سال 57 به نظام مدافع حرم و حریم‌ها و آزادی‌ها

4- جریانات داخلی از دو جریان در نامه شهید بهشتی در اسفند 59 و نامه هاشمی رفسنجانی در بهمن 59 و سیر آن از ضد انقلاب در ماههای سال 57 و 58، خط بنی صدر و نفوذی‌ها؛ خط بازرگان و لیبرال‌ها، خط ملی‌گراها و جبهه ملی، خط خود فروخته‌ها – از منافقین و فراری‌های از میهن امثال افشاری‌ها، باطبی‌ها، معروفی‌ها و مهاجرانی و... ، خط چپ‌زده‌ها ‌، خط راست‌زده‌ها و غربرگراها، خط اصلاح‌طلبان؛ دوم خردادی و غیر دوم خردادی‌‌ها؛ و خط اعتدالی و خط احمدی‌نژادی‌ها

* تحول همه جانبه

اکنون نمی‌شود ما انقلاب در انقلاب کنیم، نیازی هم نیست زیرا انقلاب اسلامی در خط بالای ارزشها و راه‌سازهاست. آرمان‌ها و ارزش‌ها و رهاآوردها هم برقرار است. اما انقلاب در جهت آرمان‌ها و ارزشهای اسلامی و ایرانی و خواسته‌های نظام الهی و خواسته‌های مردم، نیاز به تحول دارد. با اصلاح و تغییر کار بجایی نمی‌رسد.

* تعاریف واژه‌های کلیدی:

انقلاب: حرکتی بنیانی و کاملاً دگرگونه کننده در نظام و ارتباطات

اصلاح: ساماندهی بدون انقلاب و تغییرات اساسی

تغییر: هر نوع تغییری در امور و ساختارها و مدیریت‌ها با حفظ چارچوب اساسی

تحول: تغییر حالت و شکل و اساس مانند ساختمانی که در بازسازی از مسکونی به اداری یا موارد دیگر،‌تحول می‌یابد.

انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57 انقلابی همه چیز را دگرگون کرد. اما در استمرار 40 سال، تغییرات و اصلاح انجام شده است و اکنون در چهال سالگی نیاز به تحول دارد.

* بهمن پیروز و جاودان

بهمن مقطع قاطع پایان نظام شاه‌سالاری، سلطه‌گری، زورگویی شاهانه، پایان دوره رعیتی برای شاه(نظام شاه و رعیت) ستمکاری و ستم‌بارگی پایان روحیه ذلت و حقارت و پایان دوران استعمار و استکبار در ایران و پایان دوران غارتگری در داخل و غارتگری بیگانگان به ظاهر متمدن، پایان فرهنگ شاهی و شاهنشاهی و خان و اربابی و پایان حاکمیت صاحبان کنز و قطب‌های ثروتهای نامشروع و پایان حاکمیت مستکبران بر مستضعفان و پایان غفلت و خواب و ناآگاهی از قدرت ملت و اعتقاد به جهاد و شهادت.

بهمن شکوفایی و اقتدار توأم با مظلومیت اولین تحول در قانون اساسی است .

اصول قانون اساسی بجا و شایسته است لکن تجربیات 40 ساله نیاز دارد که در برخی اصول بازنگری شود. بطور مثال در انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با ولایت امر و مردم و نیز در رابطه با نظام حکومتی جمهوری اسلامی ولایی، و نیز در رابطه با ساختار نظام ونظام‌های درون نظام، مانند فرهنگ و اقتصاد و سیاست داخلی و سیاست‌های خارجی و نهضت‌های اسلامی و آزادیبخش و...

و انتخابات شوراها و شیوه اقتصاد تعاونی و خصوصی و دولتی و نیز قراردادها و معاهده‌ها و پیمان‌ها و مسئله دانش‌های برتر و نوین.

و مواردی دیگر.

نیاز به تحول یعنی تغییرات از حالی به حالی نو که روندی متکامل دارند.

ما نیازمند تحول در اندیشه‌ها و نظریات راهبردی و راهکاری بر اساس نظریه‌پردازی و نظریه بنیادی سازی هستیم، به عنوان نمونه تحول در نظام اقتصادی از طریق تغییر قوانین و ...

تاریخچه اقتصاد بر مبنای علمی است و اسلامی و غیراسلامی ندارد. مثلاً تعریف اقتصاد یا علم اقتصاد یا نظریه‌های اقتصادی غیر از نظام اقتصادی و مکاتب اقتصادی است. نظام اقتصادی اسلامی غیر از نظام اقتصاد لیبرال دموکراسی کاپیتالیستی اروپا و آمریکاست. غیر از نظام سوسیالیستی غربی یا سوسیالیستی چپی و غیر از نظام کمونیسم است.

شناخت و تعریف و تبیین و ارائه نظریه نظام اقتصادی اسلامی و مدل‌سازی آن و تعیین مدار و سیستم این نظام و بروندادها و دروندادهای نظام اقتصادی اسلامی همراه با انطباق با مقتضیات جغرافیای جهانی و منطقه‌ای و ایران روزگار ما و 50 سال آینده بسیار اساسی و مهم و ضروری است.

تحول مورد نظر نظام اسلامی بر اساس فوق شکل می‌تواند بگیرد.

پیش از بازخوانی «آرمان‌های انقلاب»، نگاهی واژه شناسانه ضروری است:

آرزو : خواسته‌های دور و دراز و کمتر قابل تحقق است

آرمان: خواسته‌های قابل تحقق است

واقعیت: هر آنچه وجود دارد و مطابق با واقعیت وجودی هر چیز است

حقیقت: آنچه تحقق دارد یا قابل تحقق می‌باشد و بر مبنای حقیقت است

خیالات: آنچه هست

ارزش‌ها: آنچه دارای ارزش‌های الهی یا ارزشهای انسانی است

رویدادها: وقایع و رخدادها است

جریان: تعدادی رویداد مستمر و دارای چارچوب و نظام

استقلال همه جانبه از جمله آرمان‌های اصلی ما بود.

استقلال نظام میسر شده است؛ استقلال سیاسی تحقق یافته است.

استقلال اقتصادی در زیربناها و بنیان‌ها پیشرفته ولی کامل نشده است؛ استقلال اقتصادی در واردات، ناقص است

استقلال پولی و ارزی و استقلال پایه و بنیان مبادلات پولی میسر نشده است.

استقلال فرهنگی در موارد و جهاتی بدست آمده و در مواردی مثل برخی علوم هنوز آن استقلال ایرانی – اسلامی حاصل نشده است

استقلال روحی در برخی هنوز حاصل نشده است و تفکر‌های غربزده و چپ‌زده و غربگرا چپگرا و ملی‌گرای غیر اسلامی رسوباتش مانده است.

و سایر موارد

و این نیازمند به یک تحول در اندیشه استقلال و چارچوب‌ها و عملکرد استقلال دارد.

۱۳۹۶/۱۱/۸

اخبار مرتبط