جدیدترین شیرین‌كاری زنانه عربستان!

ولیعهد عربستان خدمت سربازی را برای زنان آزاد كرد؛ مقامات سعودی با فعالیت و جذب زنان در مشاغل نظامی با درجه سرباز موافقت كرده اند.

414922_708.jpg

۱۳۹۶/۱۲/۹

اخبار مرتبط